Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

Fremtidens Fôrsystem - Industri 5.0 for en bærekraftig agri-industri

Alternativ tittel: Forage management of the future - Industry 5.0 for a sustainable agriculture industry

Tildelt: kr 9,8 mill.

Orkel AS og TKS Agri AS har sammen med ledende FoU-miljø gått sammen for å svare på flere av utfordringene i både landbruket og vareproduserende industri. FNs klimapanel peker på at større utfordringer som tørke og varierende avlinger kan resultere i hyppigere fôrkriser. Landbruket skal samtidig utvikles bærekraftig, bidra til økt matproduksjon og reduserte klimagassutslipp. Vi ser store potensial rundt fôr: mekaniske og digitale løsninger for riktig lagring, miks og bruk av fôret. Bl.a. skal bonden i økende grad kunne beregne hva man har av fôr, med bedre kunnskap om innhold, og om man må/kan kjøpe/selge fôr. Dette muliggjør et bredere fôrspekter, både mtp. ulike avlinger for varierende vær, og mulighet for økt mengde lokalt produsert protein til fordel for importert soyaprotein. Det byr på økt kompleksitet. I prosjektet skal bedriftene sammen utvikle fremtidens fôrsystem for å dekke behovet og skape nye muligheter. Det handler om digitale og mekaniske løsninger for sporing av fôret fra høsting til det når dyret, kontroll på råvarene, lagersystem og optimal fôrtilberedning. Dette skal utvikles med bruk av nye metodikker i bedriftene, som også skal utvikles i prosjektet. Industri 5.0 er et nytt trinn i industriutviklingen, med fokus på kobling av teknologi, bærekraft og medarbeidere som en plattform for produkter og tjenester. Basert på disse prinsippene utvikler prosjektet Core Product Service Platform (CPSP). Dette består av muliggjørere for å utvikle nye produkter, tjenester og prosesser der man på en helt ny måte kan bevege seg målrettet mot bærekraftig produksjon av produkter og tjenester i internasjonal konkurranse. CPSP er en plattform med kunnskaps- og kommunikasjonsverktøy og -metoder som bidrar til å gjøre bredden av ansatte til ressurser i innovasjons- og forbedringsarbeid. CPSP skal sette bedriftene i stand til å utnytte det beste i dagens virksomhet, samtidig som man mer effektivt kan bygge ut løsninger for å dekke kundebehov vi ikke kjenner til enda

Landbruket og agri-industrien opererer med overordnede samfunnsmål, som reduserte klimagassutslipp, bl.a. innen fôring, og har et bredt perspektiv med bosetting, selvberging, matsikkerhet, dyrevelferd og jordvernhensyn reflektert i landbrukspolitikken. EUs Farm to Fork-strategi fokuserer på bærekraftig matproduksjon, og hvordan digitalisering må kunne tas i bruk av små- og mellomstore bruk på en bærekraftig, produktiv måte som skaper smarte og fleksible agri-systemer. Orkel AS og TKS Agri AS har sammen med ledende FoU-miljø (SINTEF, NTNU og NIBIO) gått sammen i et unikt prosjekt for å svare på disse utfordringene. Utvikling av fremtidens fôrsystem; fra kompaktor (kontroll på råvarekvalitet og forminsket svinn), fôrkjøkken (for optimaliserte resepter og bruk av innsatsmidler) og riktig utforing, samt tilhørende tjenester, er helt sentralt for et fremtidsrettet landbruk. I tillegg til at prosjektet skal bidra til fôrsystemer i verdensklasse skal vi på en systematisk måte kunne utvikle produksjons- og utviklingskapabiliteter målrettet mot bærekraft og overordnede samfunnsbehov. Disse perspektivene er aktualisert gjennom Industri 5.0-konseptet som også bl.a. innebærer at medarbeiderne- og kundeinvolvering bygger konkurransefortrinn, ved å være drivere i utviklingsarbeidet. Å bedrive utviklingsarbeid der medarbeiderne er drivere for bærekraftige, fremtidsrettede produkter, tjenester og prosesser er en stor utfordring. Som det fremgår av EUs policy-dokument er det i liten grad utviklet prinsipper, konkrete metodikker og løsninger som helhetlig ivaretar dette. Gjennom prosjektet vil det utvikles innovative fôrsystem basert på Industri 5.0 sine prinsipper om bærekraft, robuste prosesser og menneskeorientering som drivere muliggjort gjennom prosjektets Core Product Service Platform (CPSP) som blir en viktig innovasjon internasjonalt.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram