Tilbake til søkeresultatene

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-03

Tildelt: kr 49 999

Prosjektnummer:

336951

Prosjektperiode:

2022 - 2022

Organisasjon:

Geografi:

Forberede prosjektsøknad og forhandle avtaler knyttet til dette.

Budsjettformål:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa