Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Zero Carbon Emission Concrete

Alternativ tittel: Betong med Null CO2 utslipp

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektnummer:

336953

Prosjektperiode:

2022 - 2026

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Samarbeidsland:

Norcem har en 'Null CO2 utslipp' strategi. Målet er at innen 2030 skal våre produkter ha null CO2 utslipp over deres livsløp. En kraftig reduksjon i CO2 utslipp vil bli oppnådd vhja. karbonfangstanlegget, som nå er under bygging ved Brevik fabrikken og som er planlagt ferdig i 2024. Implementeringen av karbonfangst og andre teknologier forventes å redusere CO2 utslippet med 50-60%. BIA-IPN prosjektet 'ZeroCarbCon - Betong med null CO2 utslipp' vil redusere CO2 utslippet ytterligere. Målet i ZeroCarbCon er å redusere CO2 utslippet fra en enhet betong med ytterligere 15% innen 3 år etter prosjekt slutt, til et nivå som tilsvarer den mengde CO2 fra luften som vil bli absorbert gjennom betongens karbonatisering. FoU vil bli utført for å danne en basis for utvikling av innovative produkter som kan redusere sement innholdet per enhet betong og for utvikling av av sement produkter med betydelig lavere andel Portland klinker enn det som er tillatt idag.

Norcem has a 'Zero CO2 emission' strategy. By 2030, our products shall have zero CO2 emission over their lifetime. The plan is that this strong reduction in CO2 emission will be achieved primarily by Carbon Capture at our main cement plant and the current project proposal 'ZeroCarbCon'. The primary objective of this project is to perform R&D that will serve as a basis for development of quality concrete with zero net CO2 emission. This means that the CO2 emission from one unit concrete shall be reduced to a level corresponding to the uptake of CO2 in the unit concrete from later carbonation. The reduced CO2 emission will be obtained by use of less cement and/or Portland clinker in the concrete. Furthermore, the objective is that Zero Carbon emission Concrete (ZCC) shall obtain a market share of at least 40% in Norway three years after the project ends. This project comprises R&D of cement- and concrete materials as well as critical investigations of the R&D results to develop knowledge of ZCC construction technology. R&D results that allow a substantial reduction in the content of cement and/or Portland clinker per unit concrete is critical. R&D to reduce water demand of the cement noticeably will be performed as this allows a substantial reduction in cement content per unit concrete. The second critical R&D strategy is related to the development of CEM II/C cement products with up to 50% supplementary cementitious materials, which will reduce the CO2 emission per unit cement with about 20% compared with todays cement products. This is a new type of cement recently standardized (NS-EN 197-5). Not much knowledge exist about this type of cement. Several R&D challenges for this type of novel cement product will be addressed in the project. Early-age strength development and durability properties are critical. We will focus on the durability properties we consider are most critical for this cement, such as carbonation and freeze-thaw.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena