Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Ready-to-Use formulation of Sonazoid for contrast enhanced ultrasound imaging and therapy

Alternativ tittel: Bruksferdig formulering av Sonazoid for kontrastforbedret ultralydavbildning og terapi

Tildelt: kr 16,0 mill.

Sonazoid er et verdensledende kontrastmiddel for medisinsk ultralyd (US) billeddiagnostikk som inneholder mikrobobler, og for tiden produseres som et frysetørket produkt, noe som betyr at sluttbrukeren (sykehus-sykepleier eller -apotek) må rekonstituere produktet med vann før bruk. Frysetørkingsprosessen er lang (med begrenset produksjonskapasitet), kostbar og medfører også utslipp av en kraftig klimagass. Hovedmålet med prosjektet er å utvikle og oppnå myndighetsgodkjenning for en bruksferdig, vandig formulering av Sonazoid, med sikte på å gi en svært betydelig økning i produksjonskapasiteten, en reduksjon i utslipp av klimagasser, en reduksjon i produksjonskostnader og et mer brukervennlig produkt. Å utvikle en vandig formulering av mikrobobler som er stabil under langvarig lagring er ikke rett frem, men krever omfattende FoU med hensyn til formulerings- og produksjonsaspektre. Det første året av prosjektet inneholder en omfattende pre-formulering og screeningsfase, hvor en rekke formuleringer vil bli produsert og screenet for lagringsstabilitet, målt ved kritiske produktegenskaper. Sluttpunktet for denne fasen vil være å velge ut de 2-3 mest lovende formuleringskandidatene for videre evaluering i neste fase hvor en formulering skal velges til full utvikling.

Sonazoid is a world leading contrast agent for medical ultrasound (US) imaging, currently manufactured at GE Healthcare AS (Norway) as a freezedried product. It is also a primary component in PS101, a therapeutic drug product for Acoustic Cluster Therapy, currently being developed by EXACT Therapeutics (Norway) for treatment of solid cancers. Sales volumes of Sonazoid are forecasted to exceed the current manufacturing capacity at GE Healthcare in the long term future which, hence, needs to be expanded. A range of commercial and environmental benefits with a Ready-to-Use (aqueous) formulation of Sonazoid (RtU-S) has been identified including; a markedly increased manufacturing capacity; a reduced CO2 emission; manufacturing cost savings, and increased user friendliness vs. competitive products. The current project is hence directed towards developing and documenting RtU-S formulation for ultimate regulatory approval. The project contains 3 phases; a pre-formulation and screening phase in order to identify candidates for further development; a lead-candidate phase where one of these is selected for full development and; full development phase where upscaling is achieved and the necessary regulatory documentation generated. Primary end-points throughout the project will be current regulatory specifications, in addition to in-vitro and in-vivo characterization of US imaging attributes and therapeutic benefit in order to demonstrate biocomparability. In the partner constellation, GEHC will be project owner and provide R&D related to formulation, manufacture and analyses of RtU-S. EXACT will provide R&D related to US characterization and the use of RtU-S as part of PS101. Academic R&D providers at LabTAU (France) and NTNU (Norway) will generate the necessary biocomparability data.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena