Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Myworkout GO som Medical Device. Digital treningsstøtte som medisin for personer med Multippel sklerose og Parkinson sykdom

Alternativ tittel: Myworkout GO as Medical Device. Digital exercise support as medicine for people with multiple sclerosis and Parkinsons disease

Tildelt: kr 16,0 mill.

Befolkningsendringen, med flere innbyggere, økt levealder og økt forekomst av livsstilssykdommer, er faktorer som vil gi helsevesenet store utfordringer i årene som kommer, og som vil kreve nye måter å gi behandling og helsehjelp på. Overordnet mål med prosjektet er å utvikle en helsetjeneste som kombinerer ny digital teknologi i den digitale treningsstøtten Myworkout GO med nye trenings- og behandlingsmetoder og ny digital motivasjonsoppfølging for å fremme helse og forebygge helseproblemer for pasienter med MS og Parkinson sykdom. Prosjektet skal utvikle ny teknologi i Myworkout GO som inkluderer diagnosespesifikk styrketrening for behandling og rehabilitering for målgruppen, utvikle motivasjons- og oppfølgingsmetoder for trening integrert i teknologien og utvikle en tjeneste innenfor spesialisthelsetjenesten basert på den digitale treningsstøtten. De mest sentrale FoU-utfordringene er å 1) utvikle teknologien i Myworkout GO for å inkludere maksimal styrketrening for diagnosespesifikk trening som behandling og rehabilitering 2) utvikle og integrere tilpassede motivasjons- og oppfølgingsmetoder for trening i teknologien 3) inkludere den nye teknologien i en tjeneste innenfor spesialisthelsetjenesten. Forskningsbasert utvikling som bygger på vitenskapelig dokumentert kunnskap er også nødvendig for en klassifisering av Myworkout GO som Medical device. Prosjektet vil inkludere teknologien i et framtidig tjenesteforløp, og pasient-/brukerinvolvering er avgjørende for å lykkes. Resultatene vil bidra til å fremme god helse og livskvalitet for brukerne og bidra til mer bærekraftige helsetjenester. Resultatene skal nås gjennom tett samarbeid mellom industriaktør (Myworkout AS) og FoU (SINTEF og NTNU) med bruk av vitenskapelige metoder og kompetanse innen teknologi, maskinlæring, medisin, fysiologi, psykologi, sosiologi og tjenesteinnovasjon. En rådgivningsgruppe skal bidra til at brukere og kunder av sluttproduktet inkluderes og rådføres gjennom prosjektperioden.

Overordnet formål med prosjektet er å utvikle en helsetjeneste som kombinerer ny digital teknologi i den digitale treningsstøtten Myworkout GO med nye trenings- og behandlingsmetoder og ny digital motivasjonsoppfølging for å fremme helse og forebygge helseproblemer for pasienter med MS og Parkinson sykdom. Prosjektet skal utvikle ny teknologi i Myworkout GO som inkluderer diagnosespesifikk styrketrening for behandling og rehabilitering for målgruppen, utvikle motivasjons- og oppfølgingsmetoder for trening integrert i teknologien og utvikle en tjeneste innenfor spesialisthelsetjenesten basert på den digitale treningsstøtten. De mest sentrale FoU-utfordringene er å 1) utvikle teknologien i Myworkout GO for å inkludere maksimal styrketrening for diagnosespesifikk trening som behandling og rehabilitering 2) utvikle og integrere tilpassede motivasjons- og oppfølgingsmetoder for trening i teknologien 3) inkludere den nye teknologien i en tjeneste innenfor spesialisthelsetjenesten. Forskningsbasert utvikling som bygger på vitenskapelig dokumentert kunnskap er nødvendig for en klassifisering av Myworkout GO som Medical device Class 2a, som betyr en CE-godkjenning av software. Prosjektet vil inkludere teknologien i et framtidig tjenesteforløp, og pasient-/brukerinvolvering er avgjørende for å lykkes. Resultatene fra prosjektet vil bidra til god helse og fremme livskvalitet for brukerne, bidra til mer bærekraftige helsetjenester, og skal realisere FNs bærekraftsmål nr. 3 God helse og nr. 9 Innovasjon og infrastruktur. Resultatene skal nås gjennom tett samarbeid mellom industriaktør (Myworkout AS) og FoU (SINTEF og NTNU), med bruk av vitenskapelige metoder og kompetanse innen teknologi, maskinlæring, medisin, fysiologi, psykologi, sosiologi og menneskesentrert innovasjon. En rådgivningsgruppe skal bidra til at brukere og kunder av sluttproduktet inkluderes og rådføres gjennom prosjektperioden.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena