Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Utvikling av digitale analyseverktøy for økt produksjon av uregulerbar vannkraft gjennom bedre drift og vedlikeholdsplanlegging

Alternativ tittel: Development of digital tools for increased production of run-of-river hydro power production by improved operation and maintenance planning

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektnummer:

336961

Prosjektperiode:

2022 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Tilgang til driftsdata fra et stort antall forholdsvis like kraftverk gir gode muligheter for å finne sammenhenger mellom kraftverkenes ytelser avhengig av kraftverksdesign og driftsprofil. I dette prosjektet skal vi utnytte denne datatilgangen for å øke kraftproduksjonen i uregulerte kraftverk. Vi har to tilnærminger til dette; ønsket om å avdekke unødvendige vanntap, og ønsket om å unngå uplanlagt nedetid med tilhørende produksjonstap. Ved å etablere godt dokumenterte vannregnskap for hvert kraftverk, vil vi avdekke hvor mye vann som ikke går til kraftproduksjon. Dette gir mulighet for endring i produksjonsstrategi for å redusere vanntapene. Det har i lang tid vært arbeidet med hvordan måling av kritiske parametre kan brukes til å forutse uplanlagt driftsstans i vannkraft. Dette prosjektet utnytter tilgangen til målinger fra et stort antall forholdsvis like kraftverk, og gir derved større datagrunnlag for analyse av skafeutvikling.

I uregulerte vannkraftverk må kraften produseres i det øyeblikket vannet er tilgjengelig. Det er anslått at på uregulerte småkraftverk er tapt kraftproduksjon betydelig av to hovedgrunner. For det første er det erfaring for at vann tapes ved ikke-optimal drift av kraftverkene. Ved å ha bedre kontroll på vannhusholdningen vil det være mulig å synliggjøre og minimere disse tapene. Uplanlagt driftsstans i perioder med god kraftproduksjon kan gi store utslag i kraftverkenes produksjon. De vanligste alvorlige feil på kraftverkene som resulterer i driftsavbrudd, er feil på generatorer. Det er derfor av stor interesse å forutse disse feilene tidsnok til at tiltak kan iverksettes planmessig, slik at produksjonstap minimeres. Den sentrale ideen i dette prosjektet er å optimalisere drift og vedlikehold av uregulerbare kraftverk, og dermed minimere vanntap og ikke-planlagt nedetid. Dette skal gjøres med innhenting av sanntids driftsdata på vannføring og helsetilstand til generator, som er den komponenten som gir mest ikke-planlagt driftsstans. Dette prosjektet vil utnytte at det er tilgang på data fra en stor porteflje av kraftverk, og at det er sannsynlig at feil vil oppstå, slik at maskinlæringsteknikker kan benyttes, både for vanntap og generatorfeil. Kontinuerlig måling av vannføring og driftsparametere fra et stort antall småkraftverk med mange likhetstrekk i driftsprofil og teknisk design, kombineres med datadrevne metoder og domenekunnskap om helsetilstand og degradering. Dersom dette oppnås er Captivas anslag at dette vil øke inntjening/ produksjon med 2-3%.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi