Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Development of highly accurate asset location systems based on self-powered wireless transmitter devices

Alternativ tittel: Utvikling av svært nøyaktige lokaliseringssystemer basert på energihøstende trådløse enheter

Tildelt: kr 15,1 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

336962

Prosjektperiode:

2022 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

ONiO er et innovativt teknologiselskap som skaper energihøstende, batteriløse løsninger til Tingenes Internett. Vårt mål er å ta de nyeste fremskrittene innen microchipteknologi, og putte dem i trådløse, smarte enheter drevet av vår nyeste batteriløse mikrokontroller. Disse nye enhetene kan brukes i sensorløsninger i industrielle og private områder som blant annet helse, produksjon, smarte bygg, kjøretøy etc. Vi har utviklet ONiO.zero - en liten mikrokontroller som tar for seg energiflaskehalsen som for øyeblikket kveler veksten av Tingenes Internet. De små sensorene er avhengige av batterier som må byttes med jevne mellomrom, noe som øker materialkostnaden og hever terskelen for massiv produksjon og distribusjon. ONiO.zero er en supereffektiv, trådløs mikrokontroller som bruker innovativ energihøsting til å drifte seg selv og eventuelle andre komponenter. Energihøstingen trekker overskudd fra omgivelsene - fra strålingskilder som radio, mobilnett, lys og varme. Ingen batterier å bytte, og ingen strømledninger - kun pålitelig og uavbrutt operasjon. Energioverskuddet skal være nok til å drive ultraeffektive sensorenheter som temperatur, trykk, lys, bevegelse mm. Uten batteri kan vi tillate oss å fokusere på komponenter som er mindre i størrelse og mer funksjonelle, der all plass blir brukt til sitt fulle potensial. Integrering i eksisterende løsninger blir lettere enn noen gang. ONiO.zero har innebygd Bluetooth for trådløs kommunikasjon. I dette prosjektet ønsker vi å utvikle en ny mikrokontroller med nye verktøy for trådløs kommunikasjon; Ultra Wide Band (UWB) teknologi som kan fungere uten batterier. UWB er en form for radiokommunikasjon som bruker lavenergi radiobølger med rekkevidde på over det dobbelte av tradisjonell Bluetooth (BLE), og presisjon ned til en tiendedels nøyaktighet ved lokalisering og posisjonering. Dette gjør at UWB egner seg utmerket til sporing i sanntid av mennesker, last, ressurser og verktøy innendørs eller i industrielle omgivelser.

ONiO is a highly innovative Norwegian SME with a vision to bring self-powered solutions to the IoT market. ONiO’s core business is to translate the latest technical breakthroughs in wireless MCU (microcontroller units) into commercial solutions across a wide range of IoT market segments: healthcare, industrial, automotive, buildings, etc., replacing the need for a battery. Our core technology platform is based on a highly flexible, ultra low power, compact chip designed for energy harvesting - i.e. capturing the available energy from the surroundings, primarily radio frequency (RF) energy but also capable of using external sources like solar, thermal or kinetic energy. The ONiO.zero chip is capable of powering multiple embedded sensors in a device, and is currently equipped with Bluetooth for wireless communication. With this project, we will develop a new chip with Ultra Wide Band (UWB) technology to unleash a prime space of applications/use-cases that rely on very accurate positioning (spatial and directional data), such as indoor navigation, tracking of people and assets, access control, social distancing, etc. The project will be implemented in collaboration with a global provider of indoor mapping and navigation services and with a research group within positioning algorithms.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena