Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Demonstration of HSS

Alternativ tittel: Demonstrator av HSS

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektnummer:

336967

Prosjektperiode:

2022 - 2024

Organisasjon:

Den maritime næringen gjennomgår et reguleringsskifte, med strengere krav til energieffektivitet, karbonintensitet og håndtering av biobegroing. Å holde fartøyene undervannsskrog rent har blitt viktigere enn noen gang. Jotun og Kongsberg Maritime har sammen med andre partnere utviklet verdens første pro-aktive rengjøringsløsing – Hull Skating Solution (HSS). Denne løsningen kombinerer skipsmaling laget for pro-aktiv rengjøring med en fjernstyrt robot som er stasjonert ombord på hvert fartøy. I stedet for å stole på egenskapene i skipsmalingen alene, kombineres skipsmaling med rengjøring ved en slik frekvens at biobegroingen fjernes før det blir et problem. En første generasjon av løsningen blir for tiden demonstrert innenfor RoRo-segmentet. Hovedmålet med prosjektet er å lykkes med å demonstrere HSS innenfor container-, LNG-, cruise- og bulksegmentet. Første generasjon av løsningen har vist seg å ha begrenset passform på disse fartøytypene, derfor har et nytt utviklingsprosjekt blitt startet. Dette prosjektet skal utvikle og demonstrere en ny lagrings- og launchenhet for roboten. Enheten vil bli oppbevart ved rekken til fartøyet for rask tilgang til skipets skrog. Et større fokus vil også være på brukervennlighet for mannskapet om bord på fartøyene, og lette operasjonprosessen for fjernoperatørene. Målet er å ha prototyper om bord på fartøy tidlig i 2023. For å hjelpe til med å overvinne R&D-utfordringene ovenfor, vil prosjektet bruke en blanding av systemteknisk metodikk, designtenkning og LEAN produktutvikling. Et annet underliggende mål er å demonstrere at løsningens verdiøkning gjør business casen attraktiv for både kunde og leverandør. For å bevise demonstratoren vil prosjektet bruke performance data fra fartøyet før og etter implementering av HSS. Prosjektets tidsramme er satt til å starte i Q4 2022 og løpe til Q1 2024.

Proactive cleaning is a new tool in the biofouling management toolbox. Instead of relying on anti-fouling properties in hull coatings alone, hull coatings are combined with cleaning at a sufficiently high frequency to ensure biofouling is removed before it becomes a problem. Jotun and Kongsberg Maritime, along with other partners, have been developing the world’s first proactive cleaning solution – the Hull Skating Solution (HSS). HSS combines a hull coating optimized for proactive cleaning with teleoperated inspection and cleaning with a purpose developed robot that is stationed onboard each vessel. A 1st generation of the solution is currently being demonstrated within the RoRo segment. The primary project objective is to successfully demonstrate HSS within the container, LNG, cruise and bulk segment. A 1st underlying objective is to demonstrate that the solution has the fit and capacity needed to keep the hull always clean also within cruise - despite very challenging operations. A second underlying objective is to demonstrate that the solution’s value add makes the business case attractive for both customer and supplier. A first R&D challenge is to adapt HSS to fit vessels within the segments. A second is to ensure the new version of the solution has the capacity needed to keep the hull always clean despite very challenging operations. A final R&D challenge is to determine the value add of keeping hulls always clean in the cruise segment.

Budsjettformål:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2