Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Demonstration of HSS

Alternativ tittel: Demonstrator av HSS

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektnummer:

336967

Prosjektperiode:

2022 - 2024

Organisasjon:

Geografi:

Den maritime næringen gjennomgår et reguleringsskifte, med strengere krav til energieffektivitet, karbonintensitet og håndtering av biobegroing. Å holde fartøyene undervannsskrog rent har blitt viktigere enn noen gang. Hull Skating Solution (HSS) er et proaktivt rengjøringsverktøy for skipsskrog, utviklet av Jotun og Kongsberg Discovery i samarbeid med andre partnere. Det primære prosjektmålet med dette prosjektet har vært å demonstrere HSS innen container-, LNG-, cruise- og bulksegmentet. Prosjektet har oppnådd flere viktige milepæler i løpet av denne demonstrasjonen, den viktigste er utviklingen av den nye dokkingstasjonen for HullSkateren, kalt Skate Station Railing (SSR), som har gått gjennom alle utviklingsfaser fra konsept, detaljert design, prototyping, testing, validering og er nå i industrialiseringsfasen. Prosjektet har benyttet en System Engineering tilnærming for å administrere og utvikle løsningen. Prosjektet har benyttet tverrfaglige team av elektroniske, software- og mekaniske ingeniører for å utvikle enheten. Nøkkelen til å muliggjøre denne prosessen har vært de tekniske partnerne i form av rederier. Uten deres viten ville ikke denne demonstratoren vært mulig. Prosjektet har fulgt de planlagte arbeidspakker og leveransene, med noen justeringer for å sikre at målene for hver arbeidspakke ble oppfylt. Ressursene er utnyttet på en ansvarlig og bærekraftig måte. Prosjektet har kunnet demonstrere hovedmålet på flere fartøy. Norbris-Arriva et bulkskip som opererer primært i norske farvann, MSC Allegra-MSC og Tolten-Hapag Lloyd begge containerskip med verdensomspennende skipsfart. Om bord på disse fartøyene er løsningens tekniske form og kapasitet validert. Enestående er LNG- og cruisesegmentet, som må valideres på et senere tidspunkt. Prosjektet har hatt et tett samarbeid og kommunikasjon mellom partnere, interessenter og sluttbrukere, slik at løsningen møtte krav og forventninger til den maritime næring, og etterlevde de etiske og juridiske standarder for forskning og innovasjon. Prosjektet har utviklet en innovativ og banebrytende løsning for forebygging og håndtering av biologisk begroing på skrog, som kan redusere drivstofforbruk, klimagassutslipp og invaderende arter i maritim sektor, i tråd med FNs bærekraftsmål om klimatiltak (mål 13) og liv under vann (mål 14). Prosjektet har også generert ny kunnskap og innsikt i ytelsen, optimalisering og integrering av de ulike komponentene i løsningen, samt fostret samarbeid og kommunikasjon mellom prosjektpartnere, interessenter og sluttbrukere, noe som skaper et sterkt nettverk og interessefellesskap rundt HSS. Prosjektpartnerne planlegger å spre og utnytte resultatene av prosjektet på ulike måter, for eksempel å utvikle opplæringsmateriell og manualer for sluttbrukerne, etablere en tilbakemeldingssløyfe og kontinuerlig forbedringsprosess med sluttbrukerne. Prosjektpartnerne vil bruke HSS som et flaggskip-produkt som viser deres kompetanse og innovasjonsevne, presentere resultatene og demonstrasjonene på bransje arrangementer, messer og utstillinger. Prosjektpartnerne vil fortsette å engasjere seg med relevante reguleringsorganer og myndigheter, og styrke deres samarbeid og synergi ved å integrere deres komplementære teknologier og evner.

The project has achieved the following outcomes and impacts: It has developed a novel solution for hull surface maintenance that reduces fuel consumption, emissions, and biofouling, as well as extends the service life of hull coatings. It has involved close collaboration between technical partners and end-users from Norway, Italy, and Germany, creating a cross-border network of stakeholders interested in sustainable maritime solutions. It has demonstrated the feasibility and benefits of the HSS system in various sea conditions and vessel types, generating valuable data and feedback for further improvement and optimization. It has contributed to the advancement of knowledge and innovation in the fields of robotics, sensors, machine learning, and marine engineering. It has raised awareness and interest among the maritime community and the general public about the environmental and economic challenges and opportunities of hull surface maintenance, as well as the potential of HSS and other green technologies to address them. The project also has the potential to achieve the following outcomes and impacts: It can create new market opportunities and competitive advantages for the technical partners and other Nordic companies in the global maritime sector, as well as to support the transition to a low-carbon and circular economy.

Proactive cleaning is a new tool in the biofouling management toolbox. Instead of relying on anti-fouling properties in hull coatings alone, hull coatings are combined with cleaning at a sufficiently high frequency to ensure biofouling is removed before it becomes a problem. Jotun and Kongsberg Maritime, along with other partners, have been developing the world’s first proactive cleaning solution – the Hull Skating Solution (HSS). HSS combines a hull coating optimized for proactive cleaning with teleoperated inspection and cleaning with a purpose developed robot that is stationed onboard each vessel. A 1st generation of the solution is currently being demonstrated within the RoRo segment. The primary project objective is to successfully demonstrate HSS within the container, LNG, cruise and bulk segment. A 1st underlying objective is to demonstrate that the solution has the fit and capacity needed to keep the hull always clean also within cruise - despite very challenging operations. A second underlying objective is to demonstrate that the solution’s value add makes the business case attractive for both customer and supplier. A first R&D challenge is to adapt HSS to fit vessels within the segments. A second is to ensure the new version of the solution has the capacity needed to keep the hull always clean despite very challenging operations. A final R&D challenge is to determine the value add of keeping hulls always clean in the cruise segment.

Budsjettformål:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2