Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

Nutricycle

Alternativ tittel: NutriCycle

Tildelt: kr 9,3 mill.

Visste du at mennesker har i over 1000 år produsert grønnsaker ved hjelp av næringsrikt vann fra fisk? Denne produksjonsformen kaller vi akvaponi. I dag er akvaponi brukt i småskala rundt om i verden. Vår ambisjon er å kunne utnytte samspillet mellom fisk og grønnsaker i stor skala, gjennom å rense og resirkulere ressurser fra landbasert fiskeoppdrett. Norsk Laks er kanskje en av verdens mest kjente norske merkevarer. Laksen vokser seg stor og smakfull på et fôr som er fullt av næring. Med landbasert lakseproduksjon kan vi dra nytte av det næringsrike vannet som fisken svømmer i. Dette er en bi-ressurs som i dag ikke brukes videre. Det skal vi i Columbi Farms gjøre noe med. I prosjektet Nutricycle skal vi se på hvordan overskuddsvannet fra landbasert lakseoppdrett kan gjøres om til gjødsel for vertikal dyrking av grønnsaker. Med vertikal dyrking mener vi et produksjonssystem der vi har god kontroll på vekstmiljøet. Plantene vokser på plantebord som er stablet oppå hverandre for å spare plass og gi høy avling per arealenhet. Vi renser vannet og tilgjengeliggjør næringsstoffene som plantene trenger. Vi bruker ikke jord eller plantevermidler i produksjonen hvilket gjør grønnsakene rene og spiseklare. I tillegg vil vi ha lavere vannforbruk enn andre dyrkingsmetoder. Denne teknologien gjør at plantene får gode vekstvilkår for å bli velsmakende og næringsrike året rundt, noe som gjør at det alltid er sesong på norske grønnsaker. For å kunne utnytte overskuddsvannet skal vi i Nutricycle utvikle og teste Nutribox, en enhet som skal konsentrere og ta vare på næringsstoffer som doseres og nyttes i vårt vertikale veksthus. Nutribox skal lages sammen med SINTEF og NIBIO og testes som en pilot på NIBIO Landvik sine forskningsfasiliteter. Neste steg blir å teste potensiale for denne typen matproduksjon i større skala. Resultatene fra Nutricycle vil bidra til redusert tap av næringsstoffer fra landbasert fiskeoppdrett, og kan bidra til å øke bærekraftig norsk matproduksjon.

The present project proposal, "nutricycle", dedicates itself to the current fertiliser crisis and the high nutrient discharge rates in the land-based aquaculture industry. Recycling nutrients from aquaculture waste streams, such as phosphorous and nitrogen, and making them bioavailable for agricultural practices will contribute to a sustainable agricultural closed-loop approach. Nutricycle uses an interdisciplinary approach, integrating biology, automation, economic growth, and sustainability in a broad context towards improving the sustainability of RAS and vertical hydroponic farms. While both systems are already highly technological, the decoupled aquaponics system (DAPS) Columbi Farms want to implement is still at the initial research stage. This project will be essential to develop NutriBox and to determine the concentration to which the RAS-derived fertiliser can be added to the hydroponic system. We will measure nutrient content chemically and by sensor technology to find a method for continuously controlling nutrient content and testing in a vertical hydroponic system. Today, commercial larger systems are still in a maturing experimental phase and literature on this topic is limited. Upscaling to industrial scale is a challenge because it requires a better understanding of the whole DAPS and the impact of nutrients extracted from industrial-scale RAS on vegetables. Therefore, it will be necessary for the project to investigate scalability and profitability by comparing DAPS with traditional HP systems. Results will contribute to reduced nutrient losses and increased environmental friendliness of land-based Norwegian salmon farming by fully utilising resources from the facilities. Thus, technology developed in nutricycle can improve the efficiency of resource utilisation of land-based fish farming, contributing to sustainable growth and deployment of the aquaculture industry. The results will be disseminated through conferences, scientific papers, PhDs.

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram