Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

HydroAntec: Teknologi for biogassbehandling av fiskeslam

Alternativ tittel: HydroAntec: Technology for biogas treatment of fish waste.

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

336972

Prosjektperiode:

2022 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

På grunn av bl.a. miljøhensyn er det ønskelig med landbaserte fiskeoppdrettsanlegg. Anleggene vil medføre at kraftbehovet til fiskeoppdrettsanlegg øker. Mange av anleggene er plassert langs kysten i områder uten fullt utbygd kraftinfrastruktur. HydroAntec -teknologien vil bidra til å løse utfordringer med begrenset tilgang på energi. Når fiskeoppdrett blir landbasert vil det være behov for håndtering av avføringen fra fiskene, fiskeslam. I tillegg vil teknologien også løse bærekraftsutfordringen med fiskeslamhåndtering. Teknologien, som baserer seg på produksjon av metan, gir samtidig mulighet til å døgnlagre gassproduksjonen og utnytting av gassen til produksjon av elektrisiteten på de tidene av døgnet som el-nettet er mest belastet og derved avhjelpe utfordringer knyttet til effekttopper. Eksisterende biogassteknologi kan brukes dersom fiskeslam er et delsubstrat, men den krever stor innblanding av tilleggs-substrat som f.eks. husdyrgjødsel. Med den enorme landbaserte lakseproduksjon som er planlagt, vil det være utenkelig å hente inn nok tilleggs-substrat i de nødvendige mengdene. Biogassproduksjon fra fiskeslam vil i tillegg til produksjon av fornybar energi, også resultere i reduserte slammengder. Dette vil både redusere mengden energi som brukes til tørking og redusere logistikk-kostnadene. Bedriften Antec Biogas AS er prosjekteier, mens Andfjord Salmon AS er prosjektdeltager. Forskningsinstitusjonene Norges Miljø og Biovitenskapelig Universitet og Norsk Institutt for i bioøkonomi skal utføre forskning knyttet prosjektet Det første året vil slam fra det landbaserte anlegget til Andfjord Salmon undersøkt, og Antec Biogas vil sørge for at nødvendig utstyr til videre forskning relatert til slammet fra Andfjord Salmon.

I 2020 var det landbaserte lakseoppdrettsanlegg under planlegging med en total produksjonskapasitet på rundt 1.600.000 tonn matfisk. Mange av anleggene er plassert langs kysten i områder uten fullt utbygd kraftinfrastruktur. HydroAntec -teknologien vil bidra til å løse utfordringer med begrenset tilgang på energi og samtidig håndtere en stor bærekraftsutfordring med fiskeslamhåndtering. Teknologien har samtidig anledning til å døgnlagre gassproduksjonen og produsere elektrisiteten på de tidene av døgnet som el-nettet er mest belastet og derved avhjelpe utfordringer knyttet til effekttopper. Eksisterende biogassteknologi tillater at fiskeslam fungerer som delsubstrat, men det krever stor innblanding av co-substrat som f.eks. husdyrgjødsel. Med den enorme landbaserte lakseproduksjon som er planlagt, vil det være utenkelig å hente inn co-substrat i disse mengdene. Prosjektets FoU-utfordringene ligger i å kunne benytte fiskeslam som eneste råstoff i en biogassprosess, samt å redusere oppholdstiden til et slikt nivå at det blir en praktisk og kommersielt konkurransedyktig prosess. Verdiene av teknologien vil være betydelige for både prosjektpartnerne Antec Biogas og Andfjord Salmon, gjennom positiv økonomi, ytterligere fokus på bærekraftig produksjon, reduserte investeringskostnader og begrensning av belastning på felles infrastruktur. Prosjektet har et forskningssamarbeid med NMBU og Nibio. Prosjektets referansegruppe består av markedsaktører fra havbaserte oppdrett, fôrproduksjon og vekstjordproduskjon, samt erfarne fagfolk fra biogassbransjen.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi