Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

Sustainable increases in market share of Norwegian grown onions by utilizing side streams and improved shelf life of peeled onions.

Alternativ tittel: En bærekraftig økning i markedsandel for norske grønnsaker ved bruk av sidestrøm og utvikling av nye produkter (VegiFuture)

Tildelt: kr 5,7 mill.

Målet med prosjektet er å øke markedsandelen til norsk løk ved bruk av sidestrømmer for utvikling av nye produkter og ved å øke kvaliteten og holdbarheten til skrellet løk. Sidestrømmene inkludere løk av uønsket størrelse, og tørre skjell fra skrellet løk. Ved utvikling av nye produkter som løkolje og vinagenter, og praktiske produkter som frossen kuttet løk for småhusholdninger, offentlig kjøkken og restauranter, vil man oppnå en større utnyttelse av totalavlingen. Kuttet og fryste løkterninger vil gjøre det mulig for forbrukeren å redusere husholdningens matsvinn ved å gjøre det enklere og kun tilberede ønsket mengde. I tillegg vil bruk av løk av liten og stor størrelse redusere matsvinnet hos dyrkeren og dermed øke bærekraften for norsk løkproduksjon. For å få til dette skal det utvikles teknologiske løsninger for skrelling og kutting av små og store løk. De første trinnene i prosjektet vil derfor inkludere sortering og skrelling av løk for videre bearbeiding. For økt kvalitet (høyere innhold av polyfenoler) og forbedret holdbarhet hos skrelt og pakket løk til fersk- konsum vil bruk av optisk behandling med UV før pakking benyttes. Bruk av UV vil redusere vekst av sopp og dermed bidra til å redusere matsvinn i matvarekjeden og hos forbrukeren. Prosjektet vil også undersøke potensialet for å bruke tørre og halvtørre skjell fra skrellet løk. I dag blir disse kastet som avfall eller kompostert. VegiFuture vil, dersom det lykkes, også inkludere sidestrømmer fra omkringliggende dyrkere, noe som i fremtiden vil bidra til å redusere miljøbelastningen betydelig fra løkproduksjon ved å redusere CO2- og metanutslipp fra løkproduksjon i området. Prosjektet inkluderer Holm Gård, FoU-partnere og sluttbrukere som restauranter som skal bidra til produktutvikling og bruk.

The main objective of the “Vegifuture” project is to increase the market share of Norwegian grown onions by eliminating wastage of the side streams comprised of under and over-sized onions. The onions will be peeled, cut,and quick frozen and package in convenient sized containers for use in households, restaurants, and public kitchens. This type of processing and packaging packaging enables users to reduce food waste. VegiFuture will use an array of analytical methods for developing and testing homogenates/emulsions and onion oil/vinaigrettes from the currently wasted onion side stream materials. In the “VegiFuture” project the research environment will focus upon product development and systematic, analytical evaluations of quality. Quality and human health will be central in the product development. Usage of currently wasted onions will reduce food waste and increase the farmer’s profits. To achieve these improvements, technological solutions will be developed including procedures for washing and drying inion scales. To ensure food safety of the new food products these will be tested for mycotoxins. Also, the “Vegifuture,” team will perform systematic research to determine the optimal UV light exposure to onions to prevent fungal damage. The benefits will be quantified for (Edel-løk) and for restaurants and large kitchens (Horeca). The “Vegifuture” team will examine ways to use the dry scales from peeled onions. Currently, they are discarded as waste. The anticipated, new products and reductions in wastage will improve Norway’s agricultural economy and will deepen Norway’s contributions to fulfilling the UN Sustainable Development Goals (SDGs), while creating new jobs. The “VegiFuture” team will aim at developing three new products in cooperation with Holm Gård and end users such as restaurants which will contribute to product development and testing.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram