Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Plastraffineri - Utvikle en simuleringsmodell for konvertering av multilagsmaterialer til nafta og oligomere.

Alternativ tittel: Plastraffineri - Develop a simulation model for the conversion of multilayer materials to naphtha and oligomers.

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektnummer:

336987

Prosjektperiode:

2022 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Innovasjonen vil være en ny plastraffineriprosess hvor konvertering av multilagsmaterialer til oligomere og nafta skjer. Det skal også utvikles an avansert simuleringsmodell som skal simulere hele plastraffineriprosessen med ulike råstoffer inn med samme produkter ut. Simuleringsmodellen er en viktig del av innovasjonen, og er sluttproduktet i dette FoU-prosjektet. Plastavfall er et voksende problem globalt samtidig som klimaeffekten øker derunder ved forbrenning av plast. Særlig gjelder dette for multilagsmaterialer som krever mer sofistikerte metoder enn sortering, mekanisk og enkel kjemisk resirkulering. Multilagsmaterialer er en ny type materialer som består av plastmaterialer i kombinasjon med uorganiske og organiske materialer og additiver. Multilagsmaterialer har blitt vanlige som forpakningsmaterialer for mat og andre produkter i iden senere tid, og hensikten med multilagstrukturen er å ivareta kvalitet og øke levetiden til f.eks. en matvare ved å beskytte produktet mot oksygen, fuktighet, lys, lagring og transport. Det er kjent at kompleksiteten av multilagene øker. I Tyskland er det rapportert at kun 1,7% av forpakningsmaterialet blir kjemisk resirkulert (gjelder enkle polyolefiner), mens mekanisk resirkulering utgjør 39% og forbrenning 59%.

Innovasjonen vil være en ny plastraffineriprosess hvor konvertering av multilagsmaterialer til oligomere og nafta skjer. Det skal også utvikles an avansert simuleringsmodell som skal simulere hele plastraffineriprosessen med ulike råstoffer inn med samme produkter ut. Simuleringsmodellen er en viktig del av innovasjonen, og er sluttproduktet i dette FoU-prosjektet. Plastavfall er et voksende problem globalt samtidig som klimaeffekten øker derunder ved forbrenning av plast. Særlig gjelder dette for multilagsmaterialer som krever mer sofistikerte metoder enn sortering, mekanisk og enkel kjemisk resirkulering. Multilagsmaterialer er en ny type materialer som består av plastmaterialer i kombinasjon med uorganiske og organiske materialer og additiver. Multilagsmaterialer har blitt vanlige som forpakningsmaterialer for mat og andre produkter i iden senere tid, og hensikten med multilagstrukturen er å ivareta kvalitet og øke levetiden til f.eks. en matvare ved å beskytte produktet mot oksygen, fuktighet, lys, lagring og transport. Det er kjent at kompleksiteten av multilagene øker. I Tyskland er det rapportert at kun 1,7% av forpakningsmaterialet blir kjemisk resirkulert (gjelder enkle polyolefiner), mens mekanisk resirkulering utgjør 39% og forbrenning 59%. Bedriftspartner er IVAR IKS, mens FoU-leverandører er Norner Research AS og Sintef AS.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Temaer og emner

MarinMarin forurensning inkl. miljøgifterFNs BærekraftsmålMål 12 Ansvarlig forbruk og produksjonNaturmangfold og miljøMarin forurensning inkl. miljøgifterLTP3 Marine bioressurser og havforvaltningFNs BærekraftsmålBransjer og næringerPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningPortefølje Energi og transportLTP3 IKT og digital transformasjonBransjer og næringerMiljø - NæringsområdeForurensningNaturmangfold og miljøFNs BærekraftsmålMål 13 Stoppe klimaendringeneLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierMarinPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelAnvendt forskningFornyelse og innovasjon i offentlig sektorInnovasjonsprosjekter og prosjekter med forpliktende brukermedvirkningPortefølje InnovasjonPortefølje Muliggjørende teknologierFNs BærekraftsmålMål 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekstLavutslippBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriDigitalisering og bruk av IKTFornyelse og innovasjon i offentlig sektorFNs BærekraftsmålMål 9 Innovasjon og infrastrukturKlimarelevant forskningLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetLTP3 Hav og kystLTP3 Klima, polar og miljøNaturmangfold og miljøTerrestrisk forurensning inkl. miljøgifterLTP3 Klima, miljø og energiKutt i utslipp av klimagasserLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePolitikk- og forvaltningsområderLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerPortefølje Klima og miljøDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorNaturmangfold og miljøGlobale miljøutfordringerSirkulær økonomiLTP3 Innovasjon i stat og kommune