Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

IPN RAP - RakettAssistert Produkt

Alternativ tittel: IPN RAP - Rocket Assisted Product

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektnummer:

336993

Prosjektperiode:

2022 - 2026

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Prosjektet RAP skal utvikle stål og prosess for neste generasjons artilleriammunisjon som har dobbel rekkevidde av det som Nammo leverer i dag. For å nå dette målet skal tradisjonell ammunisjon kombineres med rakettmotor, og for at produktet skal ha nok drivstoff må stålgranaten lages med så tynne vegger som mulig. Dette er svært krevende da produktet utsette for svært store belastninger under utskyting, og stiller store krav til materialets mekaniske egenskaper. Prosjektet skal utvikle relevante tester for materialegenskaper slik at riktige material og prosesser kan tas i bruk.

Nammo ønsker å utvikle neste generasjons langtrekkende artilleriammunisjon for å tette det eksisterende "rekkeviddegapet" for artilleri på markedet i dag. Nammo sitt viktigste samfunnsoppdrag og selskapets kjernevirksomhet er å utvikle og produsere forsvarsprodukter av høyt teknologisk innhold og kvalitet. Nammo er en integrert del av norsk forsvars og sikkerhetspolitikk, der en av målsetningene er å sikre en levedyktig forsvarsindustri som bidrar til å opprettholde nasjonal sikkerhet og demokratiske verdier. Neste generasjons artilleriammunisjon med utvidet rekkevidde vil være av svært høy innovasjonsgrad internasjonalt, gi et direkte konkurransefortrinn og økt produktportefølje som vil kunne bidra til økt verdiskaping i flere år for Nammo. For å lykkes med innovasjonen er det behov for å benytte stål som har egenskaper som er helt i ytterkanten av det som er tilgjengelig i dag. Det er derfor behov for økt kunnskap knyttet til forholdet mellom produksjonsprosess, varmebehandling, resulterende mikrostruktur og mekaniske egenskaper i aktuelle stålkandidater. Prosjektet vil også jobbe for å integrere bærekraftsanalyse som en del av beslutningsgrunnlaget i produktutviklingsløp. Gjennom dette ønsker Nammo å vise at det er mulig å implementere en god metode for å analysere bærekraftsbidrag, for å sikre bærekraftige beslutninger, uten at det går på bekostningen av evnen til å utvikle verdensledende produkter for ekstrem ytelse. Stålene i prosjektet har egenskaper som også er ettertraktet utover den planlagte innovasjonen. Stålene vil kunne utfordre eksisterende verktøystål på pris, tilby bedre egenskaper og lavere miljøfotavtrykk.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Temaer og emner

InternasjonaliseringSamfunnssikkerhetBransjer og næringerVareproduserende industriPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelMaterialteknologiLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktMiljøvennlig energiEnergibruk i industriNanoteknologi/avanserte materialerAvanserte materialerMiljøvennlig energiLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierPortefølje InnovasjonBransjer og næringerPortefølje Muliggjørende teknologierFNs BærekraftsmålMål 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekstPolitikk- og forvaltningsområderForsvar og sikkerhetDigitalisering og bruk av IKTNanoteknologi/avanserte materialerKutt i utslipp av klimagasserPortefølje Energi og transportLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerPortefølje ForskningssystemetLavutslippUtenriks og internasjonale relasjonerAvanserte produksjonsprosesserBruk av avansert produksjonsteknologi (ny fra 2015)Utenriks og internasjonale relasjonerUtenriks Cyber og teknologiKlimarelevant forskningInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidLTP3 Innovasjon i stat og kommuneAnvendt forskningLTP3 Klima, miljø og energiFNs BærekraftsmålMål 12 Ansvarlig forbruk og produksjonLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetFNs BærekraftsmålPortefølje Demokrati og global utviklingLTP3 IKT og digital transformasjonFornyelse og innovasjon i offentlig sektorInnovasjonsprosjekter og prosjekter med forpliktende brukermedvirkningLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP3 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensFornyelse og innovasjon i offentlig sektorAvanserte produksjonsprosesserPolitikk- og forvaltningsområderFNs BærekraftsmålMål 16 Fred og rettferdighet