Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

Smart Agriculture Data Fusion for Decision Support

Alternativ tittel: Smart Agriculture Data Fusion for Decision Support

Tildelt: kr 10,0 mill.

Bondens samfunnsoppdrag har økt i viktighet, ettersom de skal produsere mer mat til flere mennesker på mindre areal og på en mer bærekraftig måte - parallelt med at samfunnets har et økt fokus på verdens matsikkerhet, selvforsyningsgrad og forbedret bærekraft i matproduksjonen. For at bonden skal kunne forsøke å innfri disse kravene, må han ha tilgang til verktøy, ressurser, teknologi og ny kunnskap. Dette er premisset for prosjektets samfunnsmessige relevans. Prosjektet søker å skape interoperabilitet mellom ulike teknologiske leverandørtilbydere inn mot bonden, som på sin side vil oppleve det som «one stop shop» og en mer lettvint tilgjengelighet da alle tilbyderne vil kommunisere og være tilgjengelige i samme digitale tjeneste, altså på samme software plattform. Løsningen er altså en databasert tjeneste som gjør det mulig å redusere tidsbruk, forenkle og samkjøre prosesser, og øke bondens muligheter for å bestille tjenester online. I dagens situasjon må bonden ta kontakt med hver enkelt leverandør og bestille tjenestene direkte. Ved slutten av SMARAGD-prosjektet er målet at alle er integrert med hverandre slik at det er lettere for bonden å gjøre nytte av jungelen med tilbydere og tjenester. I tillegg skal prosjektet ha et kommersielt perspektiv, hvor bærekraftsperspektivet er synlig og verdien av tverrfaglig samarbeid øker innovasjonsgraden. Prosjektet skal munne ut i en konkret og fungerende tjeneste for bonden.

Despite the availability of smart sensor-based solutions in land-based agriculture, their universal adoption and the potential to address the needs of end users is still limited. On one hand, small agritech providers focus only on a single vertical aspect of a complex precision farming ecosystem and do not offer a holistic unified product. Existing solutions are often based on home-made non-standard data processing architectures, with little interoperability across individual vertical elements. To make use of the collected data, farmers must manually correlate disjoint datasets. On the other hand, large agritech vendors, albeit with an interoperable ecosystem in place, offer generic non-tailored solutions, whereas farmers need information and decision support fine-tuned to their actual needs. To tackle these challenges, it is required to conduct R&D work to enable i) interoperability across siloed vertical agritech services and data sources, ii) end-to-end transformation from disjoint raw datasets into a semantically interoperable open data space, and iii) 'one-stop shop' user experience via an integrated farm management platform for tailored decision support. As a result, individual agritech data sources will be converted into interoperable data assets in a common shared data space and offered to end users in an understandable and tailored manner. Such enriched decision support will allow farmers to maximise productivity and profitability in farm and business operations with reduced manual efforts and costs. To achieve this, the SMARAGD consortium brings together three pillars of precision farming: sensor-based environmental monitoring, aerial spraying and inspection using drones, and harvesting robots. This way, the project will tackle the challenges in a holistic manner, aiming to make the results re-usable by the wider agritech community. Raspberry production will be the pilot to validate the project results at one of the largest berry producers in Norway.

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram