Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

CIOL – sustainable impregnation for the future

Alternativ tittel: CIOL - bærekraftig impregnering for fremtiden

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

337017

Prosjektperiode:

2022 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

CIOL® er et nytt, rimelig, giftfritt tremodifikasjonssystem, nødvendig for å erstatte tradisjonelle og ikke-bærekraftige alternativer med stort potensiale for CIOL AS og industrielle partnere. Det er viktig å finne bærekraftige, miljøvennlige alternativer til tungmetaller og biocider. Ettersom kreosot allerede er forbudt i flere land, ser myndighetene nå etter nye løsninger for også å unngå bruk av kobber og biocider i behandling av treprodukter og utslipp av disse substratene til miljøet. Kobber, et tungmetall, er mye brukt for å beskytte tre mot biologiske angrep og for å øke levetiden til tre. Bruken av kobber er for tiden under evaluering av biociddirektivet i EU, som har uttrykt et sterkt behov for å erstatte kobber med miljøvennlige alternativer. Kobber forurensning i Europa er et stort og økende problem – på grunn av bruken av kobber som et aktivt biocid, men også på grunn av lekkasje fra produkter der kobber ikke er fiksert eller naturlig brytes ned. I tillegg er det en økende diskusjon på feltet – ettersom nesten 80 % av dagens godkjente trebeskyttelsesløsninger inneholder kobber og må skiftes ut for å unngå ytterligere jord forurensning. Betong, stål og plast er alternative materialer til modifisert tre, men alle er langt mindre bærekraftige og ikke-CO2-vennlige både i produksjon og bruk. Modifiseringen ved trykkimpregnering av tre med CIOL®, fra ikke-fossile kilder, vil forbedre treegenskapene og klimaavtrykket til beskyttet tre betydelig. Sammen med vår første kunde, partneren i prosjektet, og FoU-leverandøren NIBIO vil dette prosjektet tillate CIOL AS å demonstrere og validere teknologien og selskapets forretningsmodell. CIOL AS vil levere spesifikk ettermontering av eksisterende kobberimpregneringsanlegg, implementere partnerspesifikk herdeprosess og bruk av vårt proprietære CIOL®-konsentrat for å produsere et bærekraftig produkt for fremtiden.

CIOL® is a new, low cost, non-toxic wood modification system, needed to replace traditional and non-sustainable alternatives with great potential for CIOL AS and industrial partner involved. It’s important to find sustainable, environmentally friendly replacements to heavy metals and biocides. In the new European Bauhaus, Ursula Von der Leyen, president of the European commission, talks about how new living environment should be beautiful, sustainable together, which is also the essence of CIOL®. This project goal is to change the value chain of timber treated for outdoor uses from being based on heavy metals to environmentally friendly substances obtained from biological sources. One of the major innovations in this project is not to build a new factory, but to modify existing facilities from heavy metal based substrates to CIOL®. By doing so, we can have an end product price that will drive the end-use-customer from products containing heavy metals to CIOL® products, and a much faster implementation of the products to the marked. Research results from NIBIO, the inventors of CIOL® and global leaders in CIOL® research since 2018 have shown great potential, and has now been exclusively licensed out for commercial exploitation to CIOL AS. Together with our first customer, the partner in the project, and R&D provider NIBIO will this project allow CIOL AS to demonstrate and validate both the licensed technology and the company’s business model. CIOL AS will deliver specific retrofitting of existing copper impregnation facility, implement partner-specific curing process and the use of our proprietary CIOL® concentrate to produce a sustainable product for the future. This will be done by retrofitting of impregnation autoclave to withstand pH of CIOL® solution, followed by the construction of a standalone high temperature kiln (oven) run mostly on energy already produced at the sawmill. All these processes will be monitored by ambitious and necessary R&D methods.

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram