Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Karbonatisering av aske på Haraldrud Energigjenvinningsanlegg for anvendelse som bindemiddel i betong

Alternativ tittel: Carbonation of ash at Haraldrud waste-to-energy facility for use as binder in concrete

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektnummer:

337045

Prosjektperiode:

2022 - 2026

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Karb-HEA ønsker å foredle asken på Haraldrudanlegget til et bindemiddel som kan erstatte sement i betongprodukter. Produktene skal ha et dokumentert redusert CO2-fotavtrykk samtidig som miljøpåvirkningen på jord og grunnvann ikke økes i bruks- og gjenbruksfasen. Behandlingen skal utføres i pilotskala på Haraldrudanlegget. Ferdig behandlet aske vil utprøves i full skala på betongfabrikk. Resultatene skal bidra til å øke informasjonen og kunnskapen om bruken av behandlet aske som bindemiddel. I tillegg skal forskningsfunnene formidles gjennom vitenskapelige og populærvitenskapelige kanaler.

Hovedmålet er å foredle asken på Haraldrudanlegget til et bindemiddel som kan erstatte sement i betongprodukter. Produktene skal ha et dokumentert redusert CO2-fotavtrykk samtidig som miljøpåvirkningen på jord og grunnvann ikke økes i bruks- og gjenbruksfasen. Det skal utvikles en sensorteknologi som bestemmer når tilfredsstillende behandling er oppnådd. Behandlingen skal utføres i pilotskala på Haraldrudanlegget. Prosjektet skal løse viktige utfordringer som bl. annet tungmetallutlekking og hydrogengassutvikling fra asken. Ferdig behandlet aske vil utprøves i full skala på betongfabrikk. Resultatene skal bidra til å øke informasjonen og kunnskapen om bruken av behandlet aske som bindemiddel. Forskningsfunnene skal formidles gjennom bransjemagasiner, vitenskapelige artikler, konferanser og industrinettverksmøter. I tillegg vil det bli utarbeidet en bransjeveileder.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena