Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

PredARIA - A new biomarker system to predict ARIA adverse side effects from immunotherapies for Alzheimers disease

Alternativ tittel: PredARIA- en ny biomarkør for å predikere alvorlige ARIA bivirkninger ved immunterapi for Alzheimers sykdom

Tildelt: kr 11,3 mill.

Prosjektnummer:

337046

Prosjektperiode:

2022 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Prosjektets vil utvikle en ny blodbasert teststrategi for Alzheimers sykdom (AD) som kan oppdage og forutsi alvorlige bivirkninger ved bruk av et nylig godkjent legemiddeli USA og av andre immunterapier som er under utvikling. Dette muliggjøre personlig optimalisert behandling og forebygging av alvorlige og livstruende bivirkninger hos opptil 40% av pasientene. AD er en irreversibel progressiv sykdom som sakte ødelegger hukommelse, tenkning og funksjonsferdigheter. I 2021 godkjente FDA den første immunterapien for AD, første nye legemiddelet siden 2003. Den kliniske studien identifiserte kobling mellom kliniske effekt og doseavhengig økt risiko for den alvorlige bivirkningen «amyloid-related imaging abnormalities» (ARIA, amyloidrelaterte avbildningsavvik). Det europeiske EMA-reguleringsorganet kommenterte også problemet: "Det er ikke klart at ARIA-bivirkningene kan overvåkes og behandles riktig i klinisk praksis". Forebygging av ARIA samsvarer godt med vårt mål for prosjektet. Mekanismene som forårsaker denne negative bivirkningen er ikke fullt ut forstått. De nye immunterapiene fjerner opphopet protein (amyloid) i hjernen (som har forårsaket sykdommen) og den etterfølgende deponering av dette giftige proteinet i celler rundt hjerneblodkarene fører til nedsatt funksjon av disse. Dette fører til lokalisert væskeansamling og i alvorlige tilfeller - blødning og dødsfall. Blodprøven vår oppdager amyloid avleiret langs disse blodårene, og måler dermed både amyloid nedbrytningskapasitet og vitalitet av disse cellene. Pre Diagnostics patenterte teknologier, som både kan måle pågående amyloid nedbrytning og maksimal kapasitet i en blodprøve, er derfor ideelt plassert for å karakterisere sannsynligheten for ARIA og for å diagnostisere pågående skadelige bivirkninger. Denne teststrategien vil muliggjøre tryggere bruk av de nye immunterapiene, inkludert mulighet for personlige strategier med individuelle doseringsordninger for å motvirke skadelige bivirkninger.

The underlying idea of the project is to develop a new blood-based test strategy for Alzheimer’s Disease (AD) management that can detect susceptibility to serious adverse side effects of a newly approved drug and other immunotherapies, thereby enabling personalized treatment optimization and prevention of side effects occurring in up to 40% of patients. AD is an irreversible progressive disorder that slowly destroys memory, thinking and function skills. In 2021 FDA approved the first novel immunotherapy targeting the fundamental pathophysiology of AD, the first new treatment approved since 2003. The clinical trial demonstrated associations between clinical outcomes and a dose-dependent increased risk of severe adverse effects known as amyloid-related imaging abnormalities (ARIA). The European EMA regulatory body took issue with the safety profile: “It is not clear that the ARIA abnormalities can be properly monitored and managed in clinical practice”. Preventing ARIA corresponds well with our project goal. The mechanisms that underlie ARIA are yet not fully understood, but evidence suggests that antibody-mediated clearance of plaques release amyloid that is then deposited in cells lining the blood vessels, leading to angiopathy, perivascular inflammation and impaired clearance. Our blood test detects the distinct molecular signatures of Aß metabolized and deposited in vascular structures, and thus measures Abeta clearance capacity. Pre Diagnostic’s patented technologies, combining betaamyloid-clearance assays in an in-vitro IVD snapshot measurement with ex-vivo monocyte amyloid clearance capacity measurement, are ideally placed to predict ARIA susceptibility and diagnose ongoing side-effects that may harm the patient, including cancellation of treatment and lasting brain damage. This approach would enable safer use of the new immunotherapies, including opening up for personalized strategies to risk based drug dosage up-titration.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena