Tilbake til søkeresultatene

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Contextualised Digital Well Intervention

Alternativ tittel: Contextualised Digital Well Intervention

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektnummer:

337048

Prosjektperiode:

2022 - 2024

Geografi:

Prosjektet Digital Brønnintervensjon (DWI) har som mål å bygge en plattform som redusere kost og energiforbruk for brønnintervensjoner. Denne plattformen vil øke kvalitet og effektivisering av intervensjon operasjoner, og sørge for at reservoarene blir produsert mest mulig optimalt ved bruk av eksisterende infrastruktur. Dette prosjektet har fullført Petromaks2-programmet med suksess og omfanget i det kommende IPD prosjektet vil være å videreutvikle teknologi og metoder for å sikre en betydelig verdiskaping Oljeselskapene har idag store utfordringer med enkelt å identifisere brønnkandidater som har behov for intervensjon. Når kandidatene endelig er identifisert bruker selskapene mye tid på å definere og designe brønnutstyr som idag er tungt og omstendelig manuelt arbeid. Bruken av operasjonelle sanntidsdata og assisterende eksperter på land til å støtte operasjoner er begrenset idag grunnet mangel på dataoverføringer under operasjonene. Digitalisere verktøy og forbedre arbeidsprosessene på plattformene vil åpne for samarbeid i sanntid mellom disipliner på land og på rig. Dette vil kunne bidra til trygg og effektiv endring av planer ved bruk av moderne konsepter som læringsmetoder i kombinasjon med lett tilgang til historisk data. Arbeidsprosessene vil bli strømlinjeformet og risikovurderinger forbedret. Gjennom dette prosjektet vil DWI plattformen bygge fundamentet for å kunne muliggjøre fjernstyring av operasjoner. Dette vil fremme en mer miljøvennlig tilnærming av intervensjoner, og er i tråd med FNs bærekraftig utviklings mål. Dette muliggjør blant annet; - Effektivt samarbeid - Ende-til-ende intervensjoner som minimerer risiko av menneskelige feil og tid brukt i operasjoner - Tilrettelegger for fjernstyrte operasjoner som reduserer behovet for personell på rigg - Operasjonelt automatisk diagnostikk og pro aktive intervensjoner - Optimaliserer operasjonstid

The NCS is becoming more mature, and it is expected a growing need of intervention. Intervention is either done by vessel or rig with a fuel consumption between 15-60 tonnes a day. The average time spent on intervention is 7 days. At the same time, the industry have committed to cut 40% emission by 2030, and close to zero by 2050. These conflicting challenges create a need for more effective and precise working methods and new forms of collaboration in relation to well interventions, made possible by data and collaborative workflows . Altus Intervention and Equinor have together through the IPN-project (ES665706) developed working methods and tools for end-to-end smart intervention, which “connects the dots” in the fragmented value chain of well interventions. The underlying idea of the development of the DWI platform is to reduce costs and emissions of well intervention operations and to improve quality of the operation. This will in turn increase production and value creation and ensure that oil and gas reservoirs are produced optimally with the existing well infrastructure. Together with NORCE and Equinor, the consortium aim for development and qualification of real time simulation engine for well interventions, connected with multiple third-party real-time data sources which again enables contextualised remote operations in the DWI -across the value chain.

Budsjettformål:

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk