Tilbake til søkeresultatene

MARINFORSKFISK-Marine ressurser og miljø - fiskeri

Environmentally friendly sequential extraction of bioactive molecules from rockweed – Ascophyllum nodosum

Alternativ tittel: Miljøvennlig sekvensiell ekstraksjon av bioaktive molekyler fra grisetang – Ascophyllum nodosum

Tildelt: kr 2,8 mill.

I samarbeid med ledende forskningsmiljøer i nord, skal Polar Algae som første og eneste aktør i Nord-Norge se på full utnyttelse av grisetangplanten som vokser i strandsonen. Dette skal gjøres gjennom å utvikle en metode for sekvensiell ekstraksjon av verdifulle komponenter fra grisetangen sammen med Nofima. I flere forskningsprosjekt har Polar Algae vist at fucoidan og polyfenoler har anti-inflammatoriske-, anti-oksitante-, og anti-tumor, antivirale-, anti-koagulerende-, og antidiabetiske egenskaper, mens polyfenoler er en viktig kilde til antimikrobiel aktivitet og kan være viktig mot antibiotikaresistente bakterier. Marbio skal teste aktivitet og mengde av de ulike molekylene for å avgjøre om metoden er effektiv og ikke ødelegger molekylene vi er ute etter. Sidestrømmer fra denne ekstraksjonen skal testes av Nibio som planteforbedringsmiddel, også kalt biostimuli. Det er økende interesse for biostimuli som alternativ til kunstgjødsel. Metoden er bærekraftig, energieffektiv og miljøvennlig. Prosjektet vil ha stor betydning for Polar Algae sin satsing på oppskalering og økt videreforedling av grisetang. Det vil også øke kompetansen på å benytte makroalger, samt at det vil skape verdifulle kompetansearbeidsplasser i regionen

Polar Algae ønsker med dette prosjektet å oppnå maksimal verdiskapning fra grisetang som høstes utenfor Hammerfest. Vi tenker å utvikle en bærekraftig, miljøvennlig metode for sekvensiell ekstraksjon av fucoidan, polyfenoler og alginat. I tillegg skal vi tilpasse deler av denne metoden for å lage et biostimuliprodukt som skal erstatte gjødsel og medisinering i jordbruket. Vi har utviklet et bærekraftig system for høsting av grisetang og etablerer nå også et energieffektivt mijøvennlig tørkeri for å produsere tørket tang. For bedre kommersiell utnyttelse skal vi også ekstrahere fucoidanrikt produkt for kosmetikk formål basert på egen forskning. I flere forskningsprosjekt har vi vist at fucoidan og polyfenoler har anti-inflammatoriske-, anti-oksitante-, og anti-tumor egenskaper. I tillegg har fucoidan antivirale-, anti-koagulerende-, og antidiabetiske egenskaper, mens polyfenoler er en viktig kilde til antimikrobiel aktivitet og kan bli viktig mot antibiotikaresistente bakterier. Biostimulerende midler har en økende interesse i markedet og ekstrakter fra grisetang er kommersielt tilgjengelig. I dette prosjektet ønsker vi å kombinere produksjon av fucoidan, polyfenoler og alginat for å vise at vi kan ekstrahere flere molekyler fra samme råstoff i en sekvensiell prosess. Vi vil også bruke deler av samme metode for å lage et biostimuliprodukt til jordbruket. Fucoidan og polyfenoler skal lages for kosmetisk og nutrasøytisk marked. Biostimuliproduktet og restråstoffet fra hele prosjektet skal rettes mot planteproduksjon.

Budsjettformål:

MARINFORSKFISK-Marine ressurser og miljø - fiskeri

Finansieringskilder