Tilbake til søkeresultatene

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Clamp-on Wet Gas Flow Measurement

Alternativ tittel: Clamp-on Wet Gas Flow Measurement

Tildelt: kr 12,5 mill.

Prosjektnummer:

337055

Prosjektperiode:

2022 - 2025

Organisasjon:

Geografi:

Flerfasemålere og våtgassmålere er viktig for å forstå prosess-oppførsel for å oppnå optimal produksjon offshore. For nye planlagte ubemanned platformer, er det behov for målesystemer uten kontakt med mediet for å eliminere lekkasjefare. Det er ønskelig med systemer som reduser plattformens størrelse og vekt. Xsens, en leverandør av gass-målesystemer som kan monteres på utsiden av rør, planlegger å utvide funksjonalitet for sine målesystemer til å omfatte våtgass. Dette skal oppnås gjennom å integrere en flerfase software modell og tilleggsmåling. Eksperter fra NORCE forskingsinstitutt vil sammen med Xsens og industripartner AkerBP fullføre systemutvikling før systemet testes og kvalifiseres for offshore bruk i begynnelsen av 2025. FoU-fokus vil være forbedret interaksjon mellom sensorer og flerfase software-modeller for redusert måleusikkerhet ved ulike prosessforhold. Spesielt ultralyd signalprosessering vi ha fokus. Prosjektet vil være et betydelig steg for anvendelse av sensorer montert på utsiden av rør (clamp-on) i forhold til flerfasemåling, samt et viktig steg på veg mot sikker flowmåling av komplekse fluider som CO2 og eksplosjonsfarlige fluider som LNG og Hydrogen.

Multi-phase and wet gas meters are important to optimum oil and gas field drainage, production well control and flow assurance. For NCS marginal fields, unmanned platform development is a desirable, but existing in-line wet gas flow meters and their intrusive sensors contribute to unwanted integrity risk, require maintenance by process shut-down and are costly/heavy. Xsens AS, a supplier of multi-path clamp-on ultrasonic flow meter to NCS and the global offshore market, plan to integrate new fluid fraction sensors interacting with a multi-phase model software, as enhancement to their existing ultrasonic clamp-on gas flow meter, for wet gas measurement. The multi-phase model software, developed by well model and control software supplier Kelda Dynamics AS, will be further developed and adjusted for integration to the clamp-on wet gas meter system. NORCE Research Institute experts within multi-phase modelling and multi-phase meter uncertainty analysis will work together Xsens AS, Kelda Dynamics and industry partner AkerBP to complete this development, prior to a full-scale TRL6 offshore qualification test 2nd half of 2024 and beginning of 2025. The R&D focus is sensor system interaction with multi-phase model software for reduced uncertainty of wet gas liquid fraction rate measurement, at different process conditions, changing with liquid content pressure, temperature. Ultrasonic sensor and sensor signal processing software development will be addressed, as well as methods for dynamic uncertainty correction. The project is a significant step towards clamp-on multi-phase flow meter for a wider coverage of multiphase flow meters by clamp-on technology and project results are applicable to other complex and critical flow measurement applications, such as LNG, Hydrogen and CO2.

Budsjettformål:

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk