Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Utvikling av fôringsstrategier for torsk for bedre produksjon og fiskehelse

Alternativ tittel: Development of feeding strategies for cod to improve production and fish health

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektet skal utvikle et artsspesifikt fôringskonsept for torsk som tar hensyn til torskens miljørespons, spiseatferd og ernæringspotensial, og bidra til mer lønnsom og bærekraftig produksjon gjennom bedre fiskehelse, mer effektiv fôrutnyttelse og økt kontroll med kjønnsmodning. Innovasjonen består av nye fôringsmetoder og et mer optimalisert fôr for torsk. I dag fôres all torsk ved overflatefôring, og med et fôr som ikke er optimalisert i forhold til bærekraft og bruk av råvarer som torsken har spesielle forutsetninger for å utnytte. Den endelige innovasjonen er et konsept for undervannsfôring og en diett som reduserer fôringsstress og tarmlidelser knyttet til fôring. I tillegg forventes en redusert påvirkning fra eksponering av varierende temperatur ved vertikalvandring under fôring, som gir mer optimale vekstforhold. Redusert eksponeringen for naturlig lys på større dybder forventes å gi en mer effektiv lysstyring som gir mindre kjønnsmodning. Konseptet omfatter bruk av fôr med økt innhold av aske fra krabbemel, som forventes å ha en positiv effekt på tarmhelse og fôrfordøyelighet. De fire arbeidspakkene i prosjektet er 1) kartlegging av tarmhelsestatus og mulige bakenforliggende årsaker til tarmlidelser i kommersielt torskeoppdrett, 2) testing av undervannsfôring som metode for bedre fiskevelferd og produksjonsoptimalisering, 3) testing av krabbemel som fôringrediens, og 4) verifisering og tilpasning av forskningsresultatene i kommersiell torskeoppdrett.

Den overordnede ideen er å utvikle et artsspesifikt fôringskonsept for torsk som tar hensyn til torskens miljørespons-, spiseadferd og ernæringsmessige potensiale, som vil bidra til mer lønnsom og bærekraftig produksjon gjennom bedre fiskehelse, mer effektivt fôrforbruk og økt kontroll med kjønnsmodning. Innovasjonen utgjøre nye metoder for utfôring og endret sammensetning av fôret. I dag skjer all fôring av torsk ved overflatefôring, og med et fôr som ikke er optimalisert i forhold til bærekraft og bruk av råvarer som torsk har spesiell evne til å utnytte. Den endelige innovasjonen er et konsept for undervannsfôring som reduserer torskens behov for vertikalvandring, og dermed risiko for tarmslyng og stress. I tillegg forventes redusert påvirkning fra ugunstige temperaturfluktuasjoner, som gir mer optimale vekstbetingelser, og reduserer eksponeringen for naturlig lys, og gir dermed mer effektiv lysstyring og mindre kjønnsmodning. I konseptet inngår bruk av fôr med økt askeinnhold i form av tilsatt krabbemel, som forventes å ha positiv effekt på tarmhelse og fôropptak. Aktivitetene er fordelt på fire hovedaktiviteter; kartlegging av tarmhelse og mulige bakenforliggende årsaker til tarmslyng, uttesting av undervannsfôring for bedre fiskevelferd og produksjonsoptimalisering, uttesting av krabbemel som fôrråstoff, og verifisering og tilpasning av forskningsrsultatene i kommersiell produksjon.

Budsjettformål:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning