Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Data-driven Real Estate Analysis and Matching

Alternativ tittel: Datadrevet analyse og matching for næringseiendom

Tildelt: kr 14,5 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

337065

Prosjektperiode:

2022 - 2026

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Forskningsprosjektet vil resultere i datadrevet innsikt for å utvikle optimale nabolag fylt med liv og økonomisk aktivitet. Gjennom bruk av maskinlæring og optimering, kombinert med data om bevegelse, korthandel, demografi og selskapsdata har prosjektet som mål å forstå hva som utgjør et optimalt bygulv. Dette vil muliggjøre faktabaserte beslutninger og samarbeid mellom butikker, restauranter og eiendomsselskaper som utgjør byens første etasje. Forskningen vil resultere i innsikt hvor butikker, restauranter og servicebedrifter forstår hvor deres bedrift er best egnet for å lykkes, og i effekt, maksimere deres inntjening. Dette vil trekke mennesker og aktivitet til området, og gjennom optimalisering av bygulvet vil bedriftene gagne på synergier med nærliggende butikker. Innbyggerne og de besøkende vil få et bedre og mer hensiktsmessig tjenestetilbud i sitt nabolag. Eiendomsselskap vil på sin side forstå hvilken leietaker som passer best for sin eiendom, og ved at eiendomsselskaper i samme område får en felles forståelse vil de kunne samarbeide for å skape bedre og mer økonomisk bærekraftige nabolag, med en mer hensiktsmessig mix av butikker. Forskningen vil øke inntektene og lønnsomheten for en stor andel av norsk økonomi, og vil påvirke menneskene som bor og bruker byen positivt gjennom økt økonomisk aktivitet, bedre tjenestetilbud og derav livskvalitet.

The DREAM project will establish an entirely new way of operating the retail commercial real estate market. The Plaace platform lets retail, hospitality and service businesses match their needs with available retail space. Supported by new tools enabled by the DREAM project, these businesses will be able to make smarter location decisions, generate more revenue and attract more customers. This benefits property companies owning retail space directly by increasing rent and property value. Using AI and optimization techniques, the project will build algorithms for (i) evaluating the location-based performance of a business, (ii) finding good business mixes for a group of available locations and (iii) helping commercial real estate companies collaborate to build better commercial areas. These approaches will significantly improve the current market, reducing the risk of wrong. The results will be prototyped and piloted in the Plaace platform, and tested and evaluated by participating partners, ensuring their real-life applicability and preparing for their availability to the sector at large.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena