Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

SupaFLEX: Microalgal polysaccharides as a novel treatment for osteoarthritis

Alternativ tittel: SupaFLEX: Mikroalgepolysakkarider som en ny behandling av slitasjegikt

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektnummer:

337078

Prosjektperiode:

2022 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Samarbeidsland:

Mikroalger er mikroskopiske planter som finnes i ferskvann og marine miljøer. Til tross for sin mikroskopiske størrelse spiller mikroalger en nøkkelrolle som næringskilde for livet i havet og i CO2-fangst. MicroA utvikler innovative og bærekraftige mikroalgebaserte produkter for en rekke markeder, deriblant naturlige og effektive helsebehandlinger. Dette prosjektet vil fokusere på et produkt basert på mikroalger kalt SupaFLEX, som er et karbohydrat som har demonstrert en rekke biologiske aktiviteter under laboratorietester. Flere av disse egenskapene er kjent for å være viktige for behandling av helsetilstanden artrose. Artrose er en sykdom som skyldes tap av brusk i leddene, som forårsaker smerte, betennelse og tap av bevegelighet. Det er anslått at artrose påvirker 1 av 3 personer over 65 år, men det er fortsatt få effektive behandlingsstrategier. MicroA sammen med sine prosjektpartnere, SINTEF og ETH Zurich, vil evaluere SupaFLEX ved å karakterisere effektene i biologiske modeller av artrose, med tanke på å utvikle en injiserbar behandling rettet mot reduksjon av både symptomene og progresjon av denne tilstanden. Resultatene fra dette prosjektet vil bidra til å bekrefte at SupaFLEX har biologisk aktivitet mot artrose, og rettferdiggjøre videreutvikling av behandlingen for å nå pasientene.

The SupaFLEX project will develop a best-in-class injectable multifunctional therapeutic for reducing the progression and symptoms of osteoarthritis (OA), based on a microalgae-derived sulfated polysaccharide. OA is a disease resulting from the loss of articular cartilage and is caused by trauma, joint malformation, excessive load and/or genetic factors. The major symptom is joint inflammation, causing pain, loss of function, and accelerated degradation of the cartilage. OA is a global public health problem where more than 240 million people are affected, as much as 1 in 3 people above 65 years of age, but also many young people from congenital defects, trauma, or strain injuries. There are presently no therapeutics that can prevent, slow down or reverse effects of OA, primarily due to the multifactorial etiology of the disease. MicroA's proprietary polysaccharide has demonstrated anti-inflammatory, anti-fibrotic and enzyme-inhibiting properties, all relevant for the treatment of OA. In the SupaFLEX project MicroA will, in collaboration with SINTEF and ETH Zürich, demonstrate the potential of the polysaccharide to reduce the progression and symptoms of OA treatment toward developing a novel and safe therapeutic with long-term efficacy. This will be achieved by the production of multiple structural derivatives of the polysaccharide , screening of biocompatibility and functional properties, and the mitigation of OA in advanced in vitro models and a small animal study. The project will generate new knowledge on structural-functional properties of sulfated polysaccharides in biomedical applications and on the mechanisms and treatment of osteoarthritis and other inflammatory diseases. For MicroA, the project's result will pave the way for new commercial partnerships and further clinical development of the polysaccharide, toward first-in-man clinical trials and a potential contribution to solving one of the largest medical and socioeconomic challenges today.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena