Tilbake til søkeresultatene

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

GeoEnlight Pilot

Alternativ tittel: GeoEnlight Pilot

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

337099

Prosjektperiode:

2022 - 2024

Organisasjon:

Under leteboring vil GeoEnlight Pilot tilføre betydelig innovasjon til beslutningsprosessen. I dag bores kjerner fra nedihull, trekkes tilbake til overflaten og legges i et rør. En geolog vil vurdere hva kjernene inneholder. Et punkt gamma måling tas ofte av kjernene, men de blir også evaluert ved subjektive metoder som visuell inspeksjon, lukting og berøring av kjernene. Beslutninger må tas raskt offshore siden det er svært kostbart å la en borerigg vente på neste beslutning, men for å være sikker på at ingen hydrokarbonreservoarer blir oversett, er sannsynligheten høy for at det ofte velges en ny omgang kjerneboring. Målet med GeoEnlight Pilot er å utvikle og pilotere en corescanner som kan identifisere litologi, sprekker og oljeinnhold. GeoEnlight Pilot åpner for salg av kjerneskanneløsninger både i Norge og internasjonalt. Store internasjonale leverandører av coreutstyr viser stor interesse for innovasjonen både nasjonalt og internasjonalt. Energiselskapspartnerne vil dra nytte av innovasjonen siden den vil redusere letekostnadene og øke undergrunnsforståelsen av formasjoner og væsker. Reduksjon av letebrønnkostnader er viktig siden det vil redusere de totale kostnadene/fat. Økt kunnskap om formasjoner og væsker vil redusere teknisk og finansiell risiko for leteboring.

GeoEnlight Pilot will add substantial innovation to the decision process in exploration drilling. Today cores from downhole are drilled, pulled back to surface, and laid down in a barrel. A geologist will evaluate what the cores contains. A point gamma measurement is often taken of the cores, but they are also evaluated by subjective methods like visual inspection, smelling and touching the rocks. Decisions have to be taken quickly offshore since a very expensive drilling rig is waiting, but to be sure no hydrocarbon reservoir is missed, the geologist evaluation would therefore often choose more coring. The objective of the GeoEnlight Pilot is developing and piloting a corescanner that can accuratly identify lithology, fractures and oil saturation.

Budsjettformål:

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk