Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Optimized Hydrogen Powered Maritime Mobility

Alternativ tittel: Optimalisert hydrogen drevet maritim mobilitet

Tildelt: kr 13,9 mill.

OptHyMob-prosjektet tar sikte på å forske og utvikle programvare som skal brukes til å optimalisere design og drift av hybride systemer bestående av batterier og hydrogen brenselceller om bord på fartøy. Hydrogen brenselcellesystemer er følsomme for lastvariasjoner og har langsom respons og oppkjøringstid. Batterier er derfor en gunstig partner som utfyller brenselcellene i en hybrid konfigurasjon. Hvordan disse driftes påvirker i stor grad systemets drivstofføkonomi og levetid, noe som begge vil være viktige faktorer i den maritime bransjens overgang til nullutslippsløsninger. Prosjektet vil bruke og analysere eksperimentelle og fullskala driftsdata for å forstå hvordan brenselceller og batterier påvirker hverandre, og hvordan de best kan brukes sammen for å minimere degradering og forlenge levetid. Dette vil OptHyMob bruke til å utvikle systemer for optimalisering av kraftbalansen på et fartøy bestående av flere batterier og brenselceller, noe som vil bidra til å minimere drivstoffkostnader og forlenge levetid ved å kontinuerlig sørge for at alle komponenter i kraftsystemet opereres på best mulig driftspunkt, både i forhold til hverandre og som helhet. Optimaliseringen vil skje gjennom bruk av fysikkbaserte og datadrevne degraderingsmodeller som kjøres i sanntid om bord på fartøyene og som jobber tett med kontrollsystemene om bord. Teknologien som utvikles for driftsoptimalisering i OptHyMob vil også integreres og brukes i designverktøy for hybride installasjoner av batteri og hydrogen brenselceller. Ved operasjoner i sjøgang er det store dynamiske variasjoner av propulsjons- og maskinerilast. For å kunne gjøre en nøyaktig lastbalansering er det derfor viktig å gjøre en god prediksjon av hvordan lastene på fartøyene vil være de kommende minuttene. OpyHyMob bygger derfor på arbeid som gjøres i KSP-prosjektet HyEff, ledet av NORCE, hvor det utvikles et prediksjonssystem som predikerer neste minutters bølgekrefter og fartøybevegelser.

Corvus Energy – the world’s leading provider of energy storage solutions for the maritime industry, NORCE – one of the leading Norwegian research centers, Topeka - a zero-emission shipping company in the Wilhelmsen group, SinOceanic Shipping – provider of management services to ship owning companies and SEAM – a leading supplier of hybrid and fully electric solutions to the maritime industry has joined in a consortium for a combined KSP and IPN development The industrial project “Optimized Hydrogen Powered Maritime Mobility”, short name OptHyMob, will significantly improve hydrogen fuel economy and extend system lifetime for maritime fuel cell-battery hybrid systems, both being essential and important factors in making the maritime sector progress towards zero-emission shipping. As both factors depends to a large extent on how the system is operated, it is imperative to manage the system in a way that maximizes its durability and efficiency in order to minimize the total cost of ownership. The project will combine experimental and full-scale operational data with knowledge of degradation mechanisms in maritime fuel cells and batteries to develop a cost-optimization system for optimal load distribution between fuel cells and batteries applied for ship propulsion. The system will be based on physics-based and data-driven models, and implemented in an industrial clustered edge computing infrastructure. To succeed with the innovation, research is needed to gain knowledge about degradation mechanisms in batteries and FC systems used in maritime applications, how they affect each other and how they best can be used in combination to limit system degradation and extend system lifetime. This project will perform this research in close collaboration with and relation to the KSP project titled “Energy efficient operation of hydrogen powered vessels”, with short name HyEff, led by NORCE.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2