Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

Mindre rundballplast - Demonstrasjon av nye pakkerteknologier

Alternativ tittel: Reduction of wrapping film usage - Demonstration of new wrapping technologies

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektnummer:

337115

Prosjektperiode:

2022 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Orkel utvikler ny teknologi for å redusere forbruket av plast i rundballproduksjon med 40%, både nasjonalt og internasjonalt. Gjennom de siste årene har fokuset på forbruk av plast, og effektene dette har for miljøet, vært stadig økende. I avfallshierarkiet, en modell som rangerer miljøtiltak, kommer avfallsreduksjon ut som det beste alternativet for miljøet. Det kommer bedre ut enn gjenbruk, materialgjenvinning og energigjenvinning. Å redusere mengden plast vi bruker er altså blant de beste tiltakene vi kan gjøre for miljøet. Vi skal oppnå stor reduksjon av noe det brukes mye av. På verdensbasis brukes det årlig over 400.000 tonn plast i rundballproduksjon. Gjennom innovasjon i pakketeknologien ønsker vi å realisere en løsning som reduserer forbruket med rundt 40%, samtidig som en beholder både kvalitet og holdbarhet på fôret. Denne kraftige reduksjonen i plastbruk vil medføre en stor miljøeffekt både med tanke på forbruk, forsøpling og utslipp eksempelvis i forbindelse med transport, produksjon og resirkulering. I tillegg har det en positiv effekt for økonomien i matproduksjon. Med mindre plast blir rundballen billigere. Dette vil også effektivisere matproduksjon i en verden med økende befolkningstall og bidra til selvforsyning av mat i flere land. Billigere rundball legger til rette for å tilgjengeliggjøre rundballteknologien i større grad til bønder som generelt ligger på et lavere teknologinivå, ofte pga. kostnader. Rundball bevarer energien i fôret bedre enn andre lagringsmetoder. Mer bruk av rundball vil i stor grad bidra til bedre konservering av fôr, og derfor bedre bruk av naturressurser og gjennom dette mer matproduksjon.

-

Rundball er en mye anvendt metode for å konservere fôr. Det årlige forbruket av rundballplast globalt er på over 400.000 tonn. Forskning tyder på at rundball er det beste reelle alternativet landbruket har for fôrkonservering. Ulempen er at man må bruke en del plast for å sikre god konservering. Plasten er her en oksygenbarriere som hindrer forråtnelse. Denne plastbruken ønsker vi med dette prosjektet å redusere betraktelig, så mye som 40% pr rundball. Orkel har utviklet og testet prototype av rundballepakker som muliggjør dette, og holder på å videreutvikle teknologiene. I dette prosjektet skal vi demonstrere og verifisere løsningens tre områder: Rundballpakker, foliekasse og selve den innpakkede rundballen. Først skal metoden for innpakking verifiseres - at fôret er like godt beskyttet med den nye metoden som ved tradisjonell innpakking. Forskere på Norsk Landbruksrådgivning skal gjennomføre systematisk testing og fôrprøvetaking, med praktisk bistand fra InnoLab på Mære Landbruksskole. Målet er at dette skal verifisere metoden. Med dette som grunnlag går prosjektet videre til neste steg hvor demoklare versjoner av rundballpakker og foliekasse skal ferdigstilles, testes og demonstreres hos flere relevante brukere. Målet er å få demonstrert og verifisert teknologi som skal ut i markedet i tre former: 1) et alternativ til vanlig trepunktsmontert rundballpakker. Dette blir grundig testet i prosjektet. 2) Implementert på Orkel Compactorer (stasjonære rundballepresser). Prosjektet legger grunnlag for dette. 3) implementert på konkurrenters rundballepresser (gjennom utleie/lisensiering av teknologien). Prosjektet legger grunnlag for dette. Prosjektet innebærer innovasjon i verdensklasse og har potensiale til betydelig internasjonal interesse.

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram