Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

Utilizing spectroscopy and CASA to predict in vivo fertilization in cattle and pigs

Alternativ tittel: Bruk av spektroskopi og CASA for å forutsi in vivo befruktning hos storfe og griser

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektnummer:

337117

Prosjektperiode:

2022 - 2026

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

De aller fleste befruktningene i svine- og mjølkeproduksjonen i Norge, skjer ved kunstig befruktning (inseminering). Moderne avlsarbeid baserer seg på å at avlsoksene og -rånene tas i bruk ved ung alder. Nye prosesseringsmetoder, som kjønnsseparering av sæden og embryoproduksjon, er blitt utbredt i storfeproduksjon og kan også bli aktuelle metoder for rånesæden. Det har imidlertid vist seg at slike metoder setter større krav til sædkvaliteten. Både Geno SA og Norsvin SA har internasjonale og nasjonale kunder og for å være konkurransedyktig er det er svært viktig å kunne kvalitetssikre sædkvalteten. Målet med prosjektet er å øke kunnskapen om egenskaper ved råsæden som er viktige for befruktningsevnen hos råner og okser. Prosjektet vil ha fokus både på spermier og sædplasma, og vil bruke CASA (Computer Assisted Semen Analysis) og spektroskopi for å innhente karakteristikker fra ulike sæduttak fra okser eller råner. Begge teknologiene samler store mengder informasjon og målet er at dataene skal gi informasjon om sæduttakets befruktningsevne. Avansert dataanalyse vil bli brukt til å undersøke sammenhenger mellom sæddosenes detaljerte data fra CASA og spektroskopi og fruktbarhetsresultatene fra insemineringene. Det betinger at alle data blir samlet, kvalitetssikret, tilgjengelige og lagret i en analyseplattform. Regnemetoder som egner seg for store datamengder med ukjente sammenhenger skal testes og benyttes. Det er også et mål å undersøke om det finnes genetisk variasjon mellom råner /okser i egenskapene målt ved hjelp av CASA og spektroskopi og som har betydning for befruktningsevnen. Et vellykket forskningsprosjekt vil bidra til å øke effektiviteten i svine- og storfeproduksjonen, med redusert kassering av sæd og bedre kvalitetssikring av produktene. Det vil gi økt genetisk framgang som følge av mindre utslakting av gode handyr, slik at avlsselskapene Geno SA og Norsvin SA øker konkurransedyktigheten på bærekraftig genetikk nasjonalt og i internasjonale markeder.

In this project we will use spectroscopic tools and computer assisted semen analysis (CASA) to characterize semen plasma and assess sperm quality. Today there is a lack of objective assessments of seminal plasma, sperm quality, and sperm quantity to describe the fertilization ability and robustness of the semen. Semen from boars and bulls will be evaluated for their ability to capture chemical fingerprints from spectroscopy of seminal plasma. Detailed CASA data will be used in advanced data analysis to estimate associations between sperm quality traits and field fertility, which is the final target of the sperm quality evaluation. This entails a link between these field data, the detailed CASA information for individual AI males on ejaculate level, and potentially novel parameters from semen plasma (spectroscopy). Robustness of the sperm quality, measured from stored and frozen semen, and also identification of bottlenecks in relation to the age of the males for approved semen production is also an activity in the project. Establishing access and storage of the large datasets from the spectroscopy and CASA such that they can easily be combined with data from other data sourches is an important task that will ensure the best possible use of the data. CASA data combined with field fertility data from mates, pedigree information etc will be used to predict genomic breeding values and provide knowledge of the genetic trends for male fertility. The large majority (>98%) of dairy cows and sows in Norway are bred through artificial insemination. Success in this research project will reduce costs in production, increase the quantity of semen doses sold, reduce waste of semen produced, and improve genetic gain as a result of less involuntary culling of males and ejaculates of high genetic value in the breeding companies Geno SA and Norsvin SA.

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram