Tilbake til søkeresultatene

TEKNOKONVERGENS-Teknologikonvergens - grensesprengende forskning og radikal innovasjon

Nanopower technology enabling limitless IoT deployment

Alternativ tittel: Nanopower teknologi muliggjør grensesprengende IoT

Tildelt: kr 6,2 mill.

Batteridreven elektronikk har i dag en imponerende kombinasjon av ytelse og strømforbruk. Dette har gitt en eventyrlig vekst i bruk, både med hensyn på omfang og bruksområder. Samtidig med at nye muligheter skapes, gir dette også negative effekter i form av ressursbruk og avfall fra elektronikken selv. Det er estimert at det vil kastes 78 millioner batterier i søpla på daglig basis i 2025 med mindre noe gjøres. Nanopowers mål er nettopp å adressere batterilevetiden til elektronikk. Ikke bare er dette viktig fra et operasjonelt synspunkt, men vi adresserer direkte bærekraftsutfordringene gjennom vår unike lavstrømsteknologi. Nanopowers ekstremt lave forbruk er bevist i form av vår egen chip som kan gi ethvert system muligheten til å operere ned i nanowatt. Samtidig, holder vi viktige funksjoner og overvåking intakt. Ytelsen til Nanopower åpner muligheten for å integrere laveffekts energihøsting som radiobølger, temperaturdifferanser, o.l. I dag, blir slike teknologier i beste fall et mindre tilskudd til batterier eller andre energihøstingsteknologier. Nanopowers ekstremt lave strømforbruk åpner muligheten for at disse laveffektsteknologiene får et meningsfullt bidrag i levetiden eller evnen til å operere uten batterier. Prosjektet kombinererer kunnskapen til Nanopower og Universitetet i Sørøst Norge for å redefinere hva som er mulig med energihøsting og etablere basis for neste generasjon Nanopower chip.

Nanopower is using its own specialized patent pending technology to achieve a world leading advanced power management hub for any system’s wireless chip, processor, sensors, and other peripherals with regards to power consumption. The goal is a Smart Power Management Integrated Circuit (PMIC) that enables completely new applications and scale of IoT solutions, including integration of low power harvesting technologies. Unlike PMICs on the market, it will offer substantially lower power consumption and the ability to operate in a series of modes without an active processing unit. The planned innovation includes further development of Nanopower subthreshold IC design. The project will have significant challenges linked to enabling smart operations of a system based on energy harvesting. USN will build on own specialist competence linked to power harvesting technologies and integration. Subthreshold design includes challenges like management of non-linear subthreshold behavior and development of tools to accurately predict such behavior. A key issue is that subthreshold voltage means systems start to behave non-linear and normal tools’ ' basic assumptions are challenged or breached. Creating robust solutions not only implies creating specialized subthreshold IC designs, but achieving unprecedented low consumption involves understanding fundamental material and electrical behavior at low voltage and low current conditions.

Budsjettformål:

TEKNOKONVERGENS-Teknologikonvergens - grensesprengende forskning og radikal innovasjon