Tilbake til søkeresultatene

TEKNOKONVERGENS-Teknologikonvergens - grensesprengende forskning og radikal innovasjon

Product maturation of the Node Nanoparticle (NNP) technology for treatment of metastatic cancer

Alternativ tittel: Produktutvikling av Node Nanoparticle (NNP) for behandling av metastatisk kreft

Tildelt: kr 16,0 mill.

Node Pharma utvikler terapi for kreftpasienter som mangler effektive behandlingstilbud. I dette prosjektet tar vi sikte på å fullføre den ikke-kliniske utviklingen av vår hovedkandidat for å forberede oss på menneskelige sikkerhetsstudier. Preparatet er basert på vår Node nanopartikkel (NNP)-plattform for målrettet alfaterapi (TAT). TAT betegner den spesifikke leveringen av alfa-emitterende radioisotoper til målceller (i dette tilfelle kreftceller som har spredd seg i kroppen). Alfa-partiklene som sendes ut beveger seg bare omtrent 5-10 celler (0,1 millimeter) i vev og fører til ødeleggelse av de berørte cellene. Å effektivt utrydde målceller lokalt uten å påvirke friskt vev vil redde pasienter og sikre god livskvalitet etter behandling. NNP-er er lovende kandidater for TAT på grunn av deres evne til å binde radioaktive emittere og kreftceller for å effektivt bringe strålingskildene til svulsten. Denne tilnærmingen tillater systemisk behandling med vesentlig mindre bivirkninger for pasienten. Dette utviklingsprosjektet vil bringe en eller flere kandidater fra lab til klinikk, noe som krever en betydelig karakterisering av kvalitets- og prosessparametere. I tillegg vil vi gjennomføre nødvendige sikkerhet- og effektstudier in vivo. For å muliggjøre legemiddelutviklingen jobber vi i nært samarbeid med vår onkologiske partner ved Oslo universitetssykehus og verdensledende eksperter innen radiofarmasi. Node Pharma jobber aktivt for å initiere samarbeid med eksperter og klinikere for å forbedre vårt utviklingsprogram ytterligere.

In this proposed project, Node Pharma aims to finalize non-clinical development of our lead candidate for treatment of metastatic cancer in close collaboration with world-leading scientists in oncology and radiopharmacy. Our drug candidate are based on antibodies linked to a carrier compound that can bind and hold on to radioisotopes. The antibodies are used to bring the radioisotopes into close proximity of cancer cells, resulting in local delivery of high-energy radiation - killing the cancer and not the healthy surrounding tissue. The systemic treatment with a targeting unit can be highly effective for patients with metastatic tumors, otherwise difficult to reach without detrimental side effects. Alpha emitters have a relative short penetration length and inflict DNA damage which is more potent relative to the alternative beta emitters used today. Thus, alpha emitters delivered to the correct tissue result in specific and effective cancer eradication. The major limitation with targeted alpha therapy today is the lack of a good carrier capable of holding on to certain clinical relevant alpha emitters in the body leading to leakage and severe side effects. In this project, we will characterize the manufacturing process for the production of a drug quality batch (according to good laboratory practice (GLP)) and finalize nonclinical effect safety studies.

Budsjettformål:

TEKNOKONVERGENS-Teknologikonvergens - grensesprengende forskning og radikal innovasjon