Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

HullSkater OBstacle avoidance System.

Alternativ tittel: HullSkater OBstacle avoidance System.

Tildelt: kr 10,2 mill.

Norge har en sterk og viktig industritradisjon som leverandør av varer og tjenester til et globalt maritimt marked. Spesielt har norske kunnskapsbaserte bedrifter hatt betydelig konkurransekraft og vekstpotensial knyttet til avanserte og innovative produkter. Et eksempel på slike produkter er undervannsakustikk sensorer og undervanns robotikk for navigasjon og kartlegging i havrommet, der vi, Kongsberg Maritime Sensors & Robotics (heretter: KMS) og Hortensmiljøet har posisjonert oss som verdensledende i premiumsegmentene av våre markeder. For å sikre den langsiktige konkurranseevnen til norske leverandører av kunnskapsintensive, høyteknologiske produkter er det bl.a. kritisk at vi optimaliserer operasjonen med smarte autonome løsninger for autonome undervanns og overflate opererte fartøyer. Bakgrunnen for prosjektet er at vi (KMS) er med i utviklingen av en undervannsrobot som skal operere på skipsoverflater. Disse robotene skal operere både over og under vann, men vil i hovedsak operere under vann. I første omgang skal roboten styres manuelt, mens på sikt skal den bli autonom. Som en del av dette prosjektet ønsker vi å utvikle sensorer til deteksjon av hinder som kan være til heftelse for operasjonen og derfor redusere effektiviteten.

The objective of the HOBS (HullSkater OBstacle avoidance System) project is to develop the first level of autonomy for the HullSkater, focusing on obstacle detection, recognition and avoidance under challenging underwater visibility conditions. The Hull Skating Solutions (HSS) is disruptive technology and a joint development effort by Jotun and Kongsberg Maritime. The purpose of the HSS is to do proactive cleaning of ship hulls, and through this prevent marine growth and keep the hull friction at a minimum. The HSS consists of an underwater cleaning robot developed by Jotun and Kongsberg Maritime, and an innovative hull coating, SeaQuantum Skate developed by Jotun. The HSS is a disruptive technology that in particular contributes to reaching the UN sustainability goals 13 and 14 (Climate action, CO2, Life below water), and has an immediate impact once installed, meaning that the technology also contributes to reaching the 2030 goals. The solution targets CO2 emissions from large vessel, such as container vessels, RoRo, bulk, tank and cruise ships. The reduction in CO2 emissions will be in average around 15 % for the market segment we will set focus on. The Hull Skating Solutions will help the Norwegian maritime cluster to strengthen the Norwegian global leading position in the maritime industry. It will also lead the environmental transformation of the maritime industry to a more sustainable industry. Business objectives: - Kongsberg Maritime and Jotun will take the market leader role in autonomous underwater robotic for hull cleaning - CO2 emissions reductions will be ~40 million tons per year for the target market

Budsjettformål:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2