Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

AutoPort – When AI optimizes port logistics and management

Alternativ tittel: Autoport - Havnelogistikk og ledelse optimalisert av AI

Tildelt: kr 12,0 mill.

AutoPort-prosjektet vil frigjøre potensialet for optimalisering av effektiviteten i havner for nærskipsfart ved å bruke fremskritt innen AI-planlegging og autonomi innenfor et rammeverk for operasjonsanalyse. Havnene vi fokuserer på er små (dvs. under 250 000 TEU i året) havner for nærskipsfart (relativt korte avstander), som håndterer en rekke typer gods. Bruken av operasjonsanalyse vil gjøre det mulig for havner å inkludere AI og autonomi i havneorganisasjonen på tre ulike nivåer, det operative, det taktiske og det strategiske. Det operative nivået til AutoPort-konseptet fokuserer på kortsiktig utførelse av oppgaver i havneområdet, det vil si å optimalisere utnyttelsen av havneressursene (lastebiler, trailere, containere, tog, skip og kraner) og godsflyt. Det taktiske nivået til AutoPort-konseptet refererer til ledelse på mellomlang sikt, som vil være representert av et havneoperasjonssenterkonsept og dets organisasjon som er nødvendig for tilsyn med det autonomt og manuelt kontrollerte havneutstyret, skip, kjøretøy og tog. Det strategiske nivået til Autoport-konseptet fokuserer på langsiktige strategiske investeringer og politikk for å forbedre havneeffektiviteten, samt effektiviteten til transportformene som møtes i havner. AutoPort-konseptet vil bli utviklet i henhold til de smidige metodikkprinsippene, der den komplekse utfordringen som havnelogistikk utgjør, brytes ned i diskrete deler eller "use-caser". Use-casene vil være utledet fra havnene som inngår som prosjektpartnere, som representerer den typiske norske offentlige havnen når det gjelder godstype og aktører involvert i havneprosesser og terminaldrift. De viktigste behovene og kravene til aktørene som er ansvarlige for de ulike operasjonene i transportsystemene vil bli identifisert og brukt for å avgjøre behovet for individuelt tilpassede løsninger for autonomi i use-casene.

AutoPort Concept will focus on how autonomy and AI can be combined with advanced Operational Research to develop the next generation of autonomous ports. The project will exploit the expert domain knowledge from the partners representing ports, technology suppliers , autonomous ship operators , terminal operator systems, and transport authorities. The AutoPort Concept consists of three main levels: i) the operational level, where Operational Research and AI planning for equipment coordination and scheduling of tasks is used, ii) the tactical level, where management tactics for flow of goods and supervision of the autonomous and manually controlled port processes are developed in an operation centre, and iii) the strategic level, where intermodal transport chains are optimized in a long-term perspective and strategies for implementing autonomy and AI are developed. AutoPort will aim at realizing a long-standing political goal in both Norway and Europe: the modal shift from road to seaborne and rail transport. This shift will enable a more efficient, safer, and more sustainable transport system. Secondly, the project aims at spurring interest in business cases for the Norwegian maritime industry based on the AutoPort Concept. The Concept will be developed in cooperation with Norwegian stakeholders, as well as with public authorities in ports, transportation, and maritime industry to make sure that the concept fits into the Norwegian decision-making framework (e.g., the National Transport Plan), as well as to be used by the industrial partners for their business cases.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Temaer og emner

Bransjer og næringerTransport og samferdselIKT forskningsområdeKunstig intelligens, maskinlæring og dataanalyseLTP3 IKT og digital transformasjonGrunnforskningPolitikk- og forvaltningsområderDigitaliseringLTP3 Fagmiljøer og talenterIKT forskningsområdeMenneske, samfunn og teknologiIKT forskningsområdeProgramvarer og tjenesterPolitikk- og forvaltningsområderForskningIKT forskningsområdeLTP3 Bærekraftige byregioner og transportsystemerDigitalisering og bruk av IKTPortefølje InnovasjonKlimarelevant forskningLTP3 Innovasjon i stat og kommunePortefølje ForskningssystemetMaritimPortefølje Energi og transportBransjer og næringerIKT-næringenLTP3 Klima, miljø og energiInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidAnvendt forskningPortefølje Banebrytende forskningIKT forskningsområdeRobotikk, automatiseringLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetInternasjonaliseringLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierBransjer og næringerDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorFornyelse og innovasjon i offentlig sektorPortefølje Muliggjørende teknologierPolitikk- og forvaltningsområderLTP3 Hav og kystLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneFornyelse og innovasjon i offentlig sektorInnovasjonsprosjekter og prosjekter med forpliktende brukermedvirkningLTP3 Havteknologi og maritim innovasjonDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorTjenesterettet FoUMaritimDigitalisering av maritim næringLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetTransport og mobilitetPolitikk- og forvaltningsområderSamferdsel og kommunikasjon