Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Useful Arctic Knowledge: Training, Collaboration, and Innovation in ocean observing.

Alternativ tittel: UAK: Trening, samarbeid, og innovasjon i å observere havet i Arktis.

Tildelt: kr 10,0 mill.

Gjennom partnerskap mellom Norge, USA, Canada har UAK-prosjektet (Useful Arctic Knowledge) som mål å styrke kvaliteten innen utdanning, forskning og innovasjon innen havobservasjonsteknologi. Det avgjørende for fremtidig Arktisk forskning og innovasjon å rekruttere studenter til å jobbe med forskere og ingeniører med ekspertise innen akustiske og optiske teknologier. Dette er spesielt viktig for innovative observasjonsteknologier for bruk i isdekte havområder og i fjorder. I UAK vil forskningsinstitusjoner og industribedrifter gi opplæring med fokus på observasjon av hav og undervannskommunikasjon ved hjelp av akustikk og optikk. Forskerne i UAK bringer med seg ledende ekspertise på akustisk tomografi, geoposisjonering under vann, innvirkning av akustiske systemer på livet i havet og bruk av marin optikk. Prosjektet gjennomføres gjennom forskerskoler, workshops, masterprogram og utvekslingsprogrammer for forskere. Dette vil øke mobiliteten og samarbeidet med industri og forskningsinstitusjoner for å fremme innovasjonsprosesser innen havobservasjonsteknologi med vekt på undervannsakustikk og marin optikk. Dedikerte workshops for å fremme forskning på innovative løsninger vil bli organisert i samarbeid med SFI Smart Ocean. Prosjektet skal bruke og gi opplæring i innovative virkemidler for å forbedre oppsøkende og vitenskapelig kommunikasjon

UAK will expand and deepen long-term collaboration in research and education between Norway, USA and Canada within ocean observing. The project is contribution to the Arctic component of the Ocean Decade. Focus is to provide training in use of ocean observing methods and technologies to observe changes in the ice-ocean environment caused by climate changes or human activities (SDG13). Main focus are observations that can detect, localise, and track changes in the Arctic Ocean environment e.g. ice-ocean parameters, ocean sound and the light in the ocean. These changes will have impact ocean health and marine life (SD14). UAK will organize and facilitate for educational programs, research schools, and mobility grants to train the new generation of scientists within research areas covering oceanography, sea ice, marine optics and underwater acoustics. UAK will facilitate for collaboration between research and industry to foster innovation within observing technologies supporting ocean research in the Arctic, fjords and coastal regions. Shorter and longer visits will be organized between the partners. The project will support joint reports and publications with special attention collaboration between different generations, research, and industry. UAK will organise dedicated open workshops and special sessions on international conferences. UAK is a partnership between Nansen Environmental and Remote Sensing Center, University in Bergen – Institute for Physics and Technology, Xylem AADI, Scripps Institution of Oceanography, University of Rhode Island, Inspire Environmental, and University of Laval. The project is in support to the education program in Ocean technology at UiB, SFI Smart Ocean, and several research projects e.g. CAATEX and EcoSense.

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research