Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Climate Action Transdisciplinarity in Education and Research

Alternativ tittel: Tverrfaglig klimahandling i utdanning og forskning

Tildelt: kr 10,0 mill.

De siste tiårene har det blitt tydelig at mennesker på alle kontinenter er sårbare for ekstremvær og andre klimarelaterte påvirkninger. Verden må tilpasse seg raskt, men vi har selv sett at mange eksisterende klimatjenester i både Europa og Afrika mangler sosialt engasjement. Det er et presserende behov for å utvide og dele kunnskap ved å fremme dype engasjementer med en rekke aktører, inkludert myndigheter, organisasjoner og lokalsamfunn, samt folk på grasrotnivå. En ekstra motivasjon er at selv om samfunn som allerede er sårbare for klima- og værsvingninger risikerer å miste levebrødet og levesettet sitt med klimaendringer, blir stemmer fra disse samfunnene sjelden hørt. Å lytte til mennesker langs frontlinjen av klimaendringer er avgjørende for å gjøre tilpasning rettferdig og effektiv, og vi tar sikte på å hjelpe slike stemmer til å bli mer selvsikre og ta mer plass i globale fora. Vårt hovedmål er å skape et verdensledende tverrfaglig samarbeid for gjensidig læring mellom afrikanske og europeiske grupper som knytter vitenskap til handling, og å bygge lederskap og tillit blant studenter, forskere i tidlig karriere, praktikere og bedrifter. Vi er en bred koalisjon av klimaforskere og undervisere fra Norge, Sør-Afrika og Frankrike, som vil: (1) Omgjøre vitenskap til handling og omvendt ved å utvikle engasjerende årlige skoler med fokus på klimatiltak; (2) Arrangere årlige workshops som når innenfor og utenfor våre egne lokalsamfunn; og (3) Fremme utveksling av studenter, forskere og forelesere mellom landene.

CATER builds on existing collaborations in the CONFER Horizon 2020 project, in which we co-develop climate services for East Africa with regional stakeholders. Based on our experiences in CONFER and other initiatives, we have come to challenge the notion that climate services are a one-way delivery of data from a ‘producer’ to an ‘end user’. In reality, the uptake of climate information leading to climate action in any setting requires extensive and iterative two-way engagement across sectors and disciplines, which is usually referred to with a broad brush as ‘co-production’. Our unique consortium from Norway, South Africa and France will work with students, practitioners, businesses, and not least between ourselves (researchers and educators) to: (1) Move science into action and vice versa by developing immersive annual schools focusing on climate action. This will be an arena where the students and lecturers will, together, engage with topics in the emerging intersection of climate research and practical climate adaptation, enhancing their capability to link climate research to real-world practice. (2) Organise annual workshops reaching within and beyond our own communities. The overarching focus will be on cultivating a community of practice to enhance climate action and decision-making capacity, by planning and evolving the school programme, and developing joint research ideas, proposals, and papers. (3) Promote and facilitate exchanges of people between our countries by providing seed money for further funding through applications to public exchange programmes. We mean to take a world-leading position by nurturing a cohort of academics able to think beyond the confines of academia to clarify the science-society divide between research and practice in climate adaptation, and by making voices of the South louder and more confident in international settings.

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research