Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Climate Action Transdisciplinarity in Education and Research

Alternativ tittel: Tverrfaglig klimahandling i utdanning og forskning

Tildelt: kr 10,0 mill.

I en verden der konsekvensene av klimaendringene begynner å gjøre seg gjeldende for alvor, anerkjenner CATER-initiativet en kritisk mangel: eksisterende klimatjenester er altfor sjelden tuftet på sosialt engasjement. For å bøte på dette er CATER et samarbeids mellom afrikanske og europeiske fagmiljøer. Vi har et klart oppdrag - å koble klimavitenskap og handling. CATER har som mål å bryte ned barrierer og oppmuntre til samarbeid mellom studenter, forskere i starten av karrieren, og praktikere i frontlinjen av klimaendringene. Målet er enkelt, men likevel virkningsfullt: å fremme gjensidig læring i møte med vårt skiftende klima. Det som skiller CATER fra andre initiativer er vår forpliktelse til å forsterke stemmene til lokalsamfunn som allerede bærer hovedtyngden av klimaendringene. Disse stemmene, som ofte er henvist til sidelinjen, er avgjørende for å lage tilpasningsstrategier som ikke bare er effektive, men også rettferdige. CATER har som oppdrag å styrke disse samfunnene, og sikre at deres perspektiver spiller en sentral rolle i den globale klimasamtalen. Den første CATER-skolen ble holdt nær Naivasha, Kenya, i november 2023, og den var en smeltedigel med 21 studenter og et dusin forelesere fra Sør-Afrika, Zimbabwe, Malawi, Benin, Etiopia, Madagaskar, Kenya, Uganda, Kina, Frankrike, Italia, Tyskland, Tyrkia, Colombia, USA, Storbritannia, Sverige og Norge. De daglige forelesningene dekket et bredt spekter av temaer, inkludert klimarisikostyring, klimaprediksjon, transdisiplinaritet, klimarettferdighet, samproduksjon av klimainformasjon, etikk innen klimaforskning og klimatjenester, miljøpolitikk, karriereutvikling, utvikling av søknader og artikler, og ikke minst: bruk av spill («serious games») til pedagogiske formål. Dette mangfoldet i temaer bidro til en helhetlig tilnærming til stoffet. Selv om forelesningene og diskusjonene var inspirerende for både studenter og forelesere, var det virkelige høydepunktet for mange ettermiddagene, da studentene samarbeidet om å lage sine egne spill. Disse spillene gikk i dybden i kompleksiteten rundt beslutningstaking i møte med klimaendringer. Gjennom denne praktiske erfaringen fikk studentene ikke bare finpusset sine samarbeidsevner, men de fikk også en dypere forståelse av nettverket av beslutningstakere. Nå planlegger CATER å arrangere ytterligere fire skoler, fra og med høsten 2024. Basert på erfaringene med den første skolen, samt tilbakemeldingene fra studentene, vil de fremtidige skolene være tettere vevd inn i lokale kontekster. Vi tar sikte på å få inn forelesere med regionsspesifikk kunnskap, noe vi håper vil berike opplevelsen for deltakerne og sikre at klimatiltak gir gjenklang på grasrotnivå. CATER er ikke bare et prosjekt; det er en begynnende bevegelse som overskrider grenser. Vi har nå begynt med å bygge opp et alumni-program for studenter og forelesere, der vi blant annet skal arrangere webinarer og andre tiltak for å opprettholde momentet fra den første skolen. Gjennom utdanning og samarbeid håper vi å så frø til en mer inkluderende og sammenkoblet fremtid.

CATER builds on existing collaborations in the CONFER Horizon 2020 project, in which we co-develop climate services for East Africa with regional stakeholders. Based on our experiences in CONFER and other initiatives, we have come to challenge the notion that climate services are a one-way delivery of data from a ‘producer’ to an ‘end user’. In reality, the uptake of climate information leading to climate action in any setting requires extensive and iterative two-way engagement across sectors and disciplines, which is usually referred to with a broad brush as ‘co-production’. Our unique consortium from Norway, South Africa and France will work with students, practitioners, businesses, and not least between ourselves (researchers and educators) to: (1) Move science into action and vice versa by developing immersive annual schools focusing on climate action. This will be an arena where the students and lecturers will, together, engage with topics in the emerging intersection of climate research and practical climate adaptation, enhancing their capability to link climate research to real-world practice. (2) Organise annual workshops reaching within and beyond our own communities. The overarching focus will be on cultivating a community of practice to enhance climate action and decision-making capacity, by planning and evolving the school programme, and developing joint research ideas, proposals, and papers. (3) Promote and facilitate exchanges of people between our countries by providing seed money for further funding through applications to public exchange programmes. We mean to take a world-leading position by nurturing a cohort of academics able to think beyond the confines of academia to clarify the science-society divide between research and practice in climate adaptation, and by making voices of the South louder and more confident in international settings.

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research