Tilbake til søkeresultatene

MARINFORSKFISK-Marine ressurser og miljø - fiskeri

BlueMusselFeed. Nordic Poultry Feed Made from Ocean Cleaning Blue Mussels BlueMusselFeed – Poultry feed made from blue mussels

Alternativ tittel: BlueMusselFeed - Blåskjell som fôr til kyllinger

Tildelt: kr 11,7 mill.

Prosjektnummer:

337261

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2023 - 2025

Geografi:

Blåskjell som for til kyllinger Norge kan lage kyllingkjøtt av blåskjellprotein! Kyllinger trenger å spise mye høykvalitets protein for å dekke sitt behov. Forbruket av kyllingkjøtt er økende, men Norge mangler proteinråvarer. Det importeres derfor mye soya og maisgluten, i tillegg bruker vi også noe fiskeprotein. BlueMusselFeed skal erstatte soya, maisgluten og fiskeprotein, med blåskjellprotein. Protein fra blåskjell er høyt fordøyelig og prosjektet skal vise at det egner seg godt til å fore opp kyllinger. Målet for BlueMusselFeed er å vise at vi kan lage norsk kylling på en norsk proteinråvare. Slik vil vi legge til rette for blåskjellproduksjon som næringsaktivitet, langs hele kysten. Produksjon av blåskjell blir i ulike deler av verden brukt som tiltak for å rense kystnære vann. Samtidig som vi produserer norsk protein, kan vi altså bidra til å løse et utfordringen med at for mye næringsstoffer og CO2 havner i havet. Blåskjell er et fantastisk dyr som filtrerer sjøvannet for næring. De samler store mengder karbon, nitrogen og fosfor. Den myke blåskjellkroppen inni skjellene, har et høyt proteininnhold. Skjellene består av kalsiumkarbonat og kan brukes som en sirkulær kalsiumkilde i kraftfor, eller som karbonfangst. Prosjektet skal utvikle kunnskap om prosessen for å skille blåskjellkroppen fra skjellet, og metoder for å konservere blåskjellkroppen. Dette må til for å lage en stabil proteinråvare for kraftforproduksjon. Kyllingene som spiser blåskjellprotein, må ha minst like god velferd som de som ikke får blåskjell i foret sitt. De må vokse godt, og kjøttet må lukte og smake like godt som vanlig kyllingkjøtt. Målet for prosjektet BlueMusselFeed er å etablere en ny kraftforråvare som øker norsk råvareandel, samtidig som vi fangster næringsstoffer. Storskala dyrkning av blåskjell i norske farvann vil redusere overgjødsling og forsuring av havet, samt øke selvforsyningen i vår matproduksjon, både på land og i havet.

Prosjektet BlueMusselFeed skal lage kyllingkjøtt av blåskjell! Prosjektet skal vise at vi kan erstatte importert protein med norsk protein. Soya, maisgluten og fiskeprotein erstattes med blåskjellprotein i kyllingfor. Kvaliteten på kyllingkjøttet skal undersøkes. Dette vil øke sirkulariteten av næringsstoffer og selvforsyningsgrad. Blåskjell samler næringsstoffer i havet, som karbon, nitrogen og fosfor. Mer kunnskap om prosessteknologi for å skille skall fra protein, og lage stabile og anvendelige råvarer av blåskjell, skal utvikles i prosjektet. Målet for prosjektet BlueMusselFeed er å etablere en ny kraftforråvare som øker norsk råvareandel, samtidig som vi fangster og sirkulerer næringsstoffer. Storskala dyrkning av blåskjell i norske farvann vil redusere både overgjødsling og forsuring av havet, samt øker bærekraften og selvforsyningen i vår matproduksjon, både på land og i havet.

Budsjettformål:

MARINFORSKFISK-Marine ressurser og miljø - fiskeri

Finansieringskilder