Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

An International Alliance to Minimize Built Environment’s Carbon Footprint

Alternativ tittel: En Internasjonal samarbeidsallianse for å minimere karbonavtrykk fra bygd miljø

Tildelt: kr 10,0 mill.

For å få til en raskest mulig karbonavtrykksreduksjon innenfor det vi definerer som det bygde miljø, er Net-Zero Future-prosjektets mål å etablere en internasjonal samarbeidsallianse med formål å koordinere og utføre nødvendig forskning, utdanning og oppsøkende aktiviteter som skal fokusere på realisering av nullutslippskonstruksjoner. I mangel på en internasjonal samarbeidsallianse med lignende målsetting, vil dette prosjektet søke å lede til en velfundamentert, troverdig og innovativ allianse, i tråd med kort- og langsiktige mål for bærekraftig utvikling. De planlagte aktivitetene er nytenkende og vil i tillegg til Norge engasjere miljøer i fire prioriterte land; Tyskland, India, Sør-Afrika og USA, i tråd med Panorama-strategien (2021–2027). En slik flerlandsallianse er avgjørende for å nå målet om dekarbonisering av det bygde miljø. I dag er det en betydelig variasjon i kunnskap og erfaring om nullutslippskonstruksjoner fra region til region. Samtidig vet vi at felles behov for løsninger og svar på spørsmål krever sømløse internasjonale samarbeid og erfaringsutvekslinger. Net-Zero Future involverer fem akademiske institusjoner fra fem land, samt flere offentlige organisasjoner og industripartnere som alle arbeider aktivt med utvikling, produksjon og implementering av materialer og teknologi som kreves for nullutslippskonstruksjoner. Prosjektet tar sikte på å etablere nye kunnskapsbaser og å gi inspirasjon til en ny generasjon ingeniører, forskere og lærere, noe som er nødvendig for å minimere det bygde miljøets karbonavtrykk. Med prosjektmedlemmenes komplementære bakgrunner og ekspertise, samt deres institusjonelle styrker og støtte, forventes det at samarbeidsalliansen vil transformere eksisterende kunnskap og praksis for nullutslippskonstruksjoner. Ved å benytte de siste innovasjoner og utvikling innenfor dette området, vil Net-Zero Future-prosjektet kunne ha varige effekter og virkning over et bredt spekter av infrastruktur og samfunnsøkosystemer.

The proposed project aims at establishing the very first international alliance for creating research and educational exchange opportunities with a focus on net-zero structures. With an overarching goal of moving toward minimizing the carbon footprint of the built environment, this project will lead to a well-grounded, credible, and innovative alliance in line with the United Nation’s Sustainable Development Goals. The planned activities will effectively engage Norway and four priority countries, i.e., Germany, India, South Africa, and the USA, following the Panorama Strategy (2021–2027). Such a multi-country alliance is deemed crucial for the decarbonization of the built environment, as the bodies of knowledge and experience in the emerging domain of net-zero structures significantly vary from one region to another, while common needs and questions call for seamless international collaborations and exchanges. With a theme of net-zero structures, the proposed project will directly contribute to increasing the extent and enhancing the quality and relevance of academic cooperation among five academic institutions. This will be further strengthened by engaging several public and industry partners who work on the development, production, and implementation of net-zero materials and technologies. The proposed project is anticipated to have tangible short- and long-term benefits, addressing the gaps identified in two clusters of ongoing projects at OsloMet. The main activities planned for the five-year duration of this project span the development and organization of an annual international conference, an annual summer school, an open-access Ph.D. course, and research and educational exchange visits. This will be accompanied by a regular progress assessment and risk mitigation plan, ensuring that the research and educational activities that will be initiated, fostered, and established through this project will be successfully continued beyond the project’s duration.

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research