Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

An International Alliance to Minimize Built Environment’s Carbon Footprint

Alternativ tittel: En Internasjonal samarbeidsallianse for å minimere karbonavtrykk fra bygd miljø

Tildelt: kr 10,0 mill.

For å muliggjøre en rask global reduksjon av karbonavtrykket til det bygde miljøet, søker Net-Zero Future-prosjektet å initiere en internasjonal allianse for å koordinere og gjennomføre forsknings-, utdannings- og opplysningsaktiviteter med sikte på å realisere nullutslippskonstruksjoner. I fravær av tilsvarende oppdrag vil dette prosjektet føre til en velfundert, pålitelig og innovativ allianse i tråd med korte og langsiktige mål for bærekraftig utvikling. De planlagte aktivitetene er originale og vil effektivt kunne engasjere Norge og fire utvalgte land: Tyskland, India, Sør-Afrika og USA, i tråd med Panorama-strategien (2021–2027). En slik flernasjonal allianse er avgjørende for avkarbonisering av det bygde miljøet. Kunnskaps- og erfaringsnivået innen dette voksende feltet, nullutslippskonstruksjoner, varierer betydelig fra region til region, mens felles behov og spørsmål krever sømløst internasjonalt samarbeid og utveksling. Net-Zero Future-prosjektet involverer fem akademiske institusjoner fra fem land, som sammen med flere offentlige og industrielle partnere arbeider med å utvikle, produsere og ta i bruk materialer og teknologi som kreves for nullutslippskonstruksjoner. Fremstilling av et originalt kunnskapsgrunnlag og inspirasjon for en ny generasjon ingeniører, forskere og pedagoger for å bidra til å minimere karbonavtrykket i det bygde miljøet, er blant hovedmålene. Gitt den komplementære bakgrunnen og kompetansen til prosjektteamets medlemmer, sammen med hver deres institusjonelle styrke og støtte, forventes det at denne internasjonale alliansen vil kunne transformere situasjonen innen kunnskap og praksis for nullutslippskonstruksjoner. Spesielt ved å nyttiggjøre de nyeste fremskrittene innen dette kritiske området, vil Net-Zero Future-prosjektet kunne få varige effekter som igjen vil gi positiv ekstern virkning over et bredt spekter av sivil infrastruktur og samfunnsøkosystemer.

The proposed project aims at establishing the very first international alliance for creating research and educational exchange opportunities with a focus on net-zero structures. With an overarching goal of moving toward minimizing the carbon footprint of the built environment, this project will lead to a well-grounded, credible, and innovative alliance in line with the United Nation’s Sustainable Development Goals. The planned activities will effectively engage Norway and four priority countries, i.e., Germany, India, South Africa, and the USA, following the Panorama Strategy (2021–2027). Such a multi-country alliance is deemed crucial for the decarbonization of the built environment, as the bodies of knowledge and experience in the emerging domain of net-zero structures significantly vary from one region to another, while common needs and questions call for seamless international collaborations and exchanges. With a theme of net-zero structures, the proposed project will directly contribute to increasing the extent and enhancing the quality and relevance of academic cooperation among five academic institutions. This will be further strengthened by engaging several public and industry partners who work on the development, production, and implementation of net-zero materials and technologies. The proposed project is anticipated to have tangible short- and long-term benefits, addressing the gaps identified in two clusters of ongoing projects at OsloMet. The main activities planned for the five-year duration of this project span the development and organization of an annual international conference, an annual summer school, an open-access Ph.D. course, and research and educational exchange visits. This will be accompanied by a regular progress assessment and risk mitigation plan, ensuring that the research and educational activities that will be initiated, fostered, and established through this project will be successfully continued beyond the project’s duration.

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research