Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

International Alliance for Strengthening Cybersecurity and Privacy in Healthcare

Alternativ tittel: Internasjonal allianse for å styrke cybersikkerhet og personvern i helsevesenet

Tildelt: kr 10,0 mill.

Informasjonssikkerhet og personvern er avgjørende faktorer i et helsevesenet som i økende grad må beskytte pasientinformasjon mot potensielle trusler og risikoer. For å kunne tilby effektive sikkerhets- og personvernløsninger må forskningsinstitutter, universiteter og sykehus samarbeide om fremragende utdanning, forskning og innovasjon med utgangspunkt i helsesektorens faktiske utfordinger. Derfor har CybAlliance som mål å utvikle en internasjonal allianse av førsteklasses norske, tyske, franske og amerikanske institusjoner med forsknings- og utdanningsfasiliteter i verdensklasse. CybAlliance består av partnerne Norsk Regnesentral, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, Oslo Universitetssykehus, University of Colorado Colorado Springs, Telecom SudParis og Goethe University Frankfurt. De kvalifiserende prosjektene for CybAlliance er ASCERT (#329062) og SFI NORCICS (#310105). Ved å tilby internasjonalt samarbeid og støtte til disse prosjektenes planlagte aktiviteter, gir CybAlliance merverdi og styrker samtidig samarbeidet i forsknings- og utdanningsfellesskapet for cybersikkerhet og personvern. Aktivitetene i CybAlliance er i tråd med den nasjonale cybersikkerhetsstrategien for Norge. CybAlliance vil styrke kompetansen om sikkerhet og personvern i helsevesenet ved å øke internasjonalt samarbeid om forsknings- og utdanningsstrategier med kortsiktige og langsiktige mål. CybAlliance tar sikte på å styrke kompetansen i alle relevante ledd, fra forskere, studenter og akademikere til leger, omsorgsarbeidere og pasienter. Åpne seminarer og workshoper vil være et sentralt virkemiddel for å stimulere til konstruktive diskusjoner om utfordringer og muligheter i sektoren. Seminarene vil være tilgjengelige for alle interessenter i og utenfor prosjektet. Norway Health Tech og European Cluster for Securing Critical Infrastructures (ECSCI) vil bidra til å styrke effekten av prosjektets resultater gjennom videreformidling.

The main purpose of the proposed INTPART project is to establish a long-term partnership between the Norwegian Computing Center (NR, Norway), the Norwegian University of Science and Technology (NTNU, Norway), Oslo University Hospital (OUS, Norway), University of Colorado (UCCS, USA), Institut Mines Telecom/Telecom SudParis (IMT, France), and Goethe University Frankfurt (GUF, Germany). This project aims to strengthen the existing collaboration between relevant national and international partners of the ASCERT (AI-Based Scenario Management for Cyber Range Training) and SFI NORCICS (Norwegian Centre for Cybersecurity in Critical Sectors) and projects. This involves extending the originally envisioned activities among the involved education and research institutions. Along with existing collaborators of ASCERT and NORCICS partners, two additional partners OUS (national), and UCCS (international) partners are also part of the CybAlliance consortium to further advance the research, education, dissemination, and networking activities of ASCERT and NORCICS at national and international levels. This international partnership is centred around activities that promote excellence in both research and education in cybersecurity and privacy in the healthcare sector in Norway, USA, France, and Germany. CybAlliance will provide added value to both qualifying projects by offering international collaboration and support to extend the originally envisioned activities. CybAlliance also brings in added value on its own, beyond its support of ASCERT and NORCICS, by boosting the collaboration in cybersecurity and privacy research and education community. To facilitate the dissemination of the CybAlliance results globally, the project will have a direct link with two stakeholders “Norway Health Tech (NHT)” and "European Cluster for Securing Critical Infrastructures (ECSCI)" to disseminate project outcomes to the national and international NHT and ECSCI members.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet