Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

Tankyrase inhibition as a therapeutic principle in idiopathic lung fibrosis

Alternativ tittel: Tankyrasehemming for behandling av lungefibrose

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektnummer:

337341

Prosjektperiode:

2022 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Vi har som mål å utvikle den OUS-utviklede tankyrasehemmern OM-0815 som en ny behandling for lungearrdannelse (fibrose). Interstitiell lungesykdom, er en paraplybetegnelse for flere sykdommer som forårsaker lungefibrose, og inkluderer idiopatisk lungefibrose som har med ukjent sykdomsfremkallende årsak. Idiopatisk lungefibrose er en dødelig type lungefibrose med en median overlevelsesrate på kun ~3 år etter diagnosefastsettelse. Det finnes foreløpig ingen kur for interstitiell lungesykdom og idiopatisk lungefibrose. De to nåværende markedsførte legemidlene Pirfenidon og Nintedanib viser lav effektivitet (de kan redusere, men ikke stoppe eller reversere fibrose) i tillegg til at de medfører alvorlige bivirkninger. Derfor fremkommer det et stort udekket medisinsk behov og betydelig kommersiell interesse for å utvikle bedre medisiner for å bremse progresjonen, eller ideelt sett reversere lungefibrose. Vi har opplevd stor interesse for prosjektet fra industri, inkludert forespørsler om å levere ytterligere prekliniske proof-of-concept-data. I denne prosjektperioden har vi utformet en prosjektplan som vil omfatte utvalgte cellekultur- og musefibroseeksperimenter. Når dette er komplett, vil forretningsutviklingsteamet, bestående av Inven2 og Symeres, presentere datapakken og følge opp med både etablert nettverk og nye industripartnere. Hovedplanen for realisering er å oppnå en lisensavtale, alternativt å tiltrekke finansiering av kliniske studier ved etablering av et joint venture.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020