Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Vitenskapelig samarbeid og seminaruke med Oxford Brookes University - forskning på effektive og bærekraftige helse- og velferdstjenester

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektet består av et planlagt arrangement over én uke i mai 2022 (9. - 13. mai). Arrangementet har utgangspunkt i et samarbeid mellom Oxford Brookes University (OUB) og Høgskolen i Innlandet (HINN) igangsatt gjennom en Horizon Europe- søknad innenfor Global Health (Staying Healthy - Boosting Mental Health in Europe in Times of Change): STructured Exercise Pathways for Stress and Trauma Related Disorders (STEPS). OBU er koordinator for prosjektet, med prosjektleder dr. Peter Wright. HINN er partner i prosjektet med prosjektleder Friedolin Steinhardt (Ph.d.). Prosjektet er et arrangement bestående av møter, seminarer og forelesninger, og planlegges gjennomført i uke 19 (9. 13. mai 2022). Prosjektet har som formål å akselerere internasjonalt forskningssamarbeid og kunnskapsdeling innenfor helse og digitalisering. I tillegg har prosjektet som formål å skape arenaer og møteplasser for internasjonalt, vitenskapelig samarbeid som inkluderer offentlige virksomheter, næringsliv, helse- og innovasjonsklynger, brukergrupper og andre interessenter. Arrangementet har som formål å skape synergieffekter når det gjelder OBU og HINNs sammenfallende fagområder innenfor helse og velferd, og etablere internasjonale relasjoner som akselererer vitenskapelig- og forskningssamarbeid mellom institusjonene og deres aktuelle samarbeidspartnere. Arrangementet har en tydelig strategi og plan knyttet til formidling: Vi planlegger vitenskapelig formidling gjennom forelesninger og møtevirksomhet, og populærvitenskapelig formidling gjennom nasjonale, lokale og sosial medier. Den vitenskapelige formidlingen har fagansatte, samarbeidspartnere og brukergrupper som målgruppe. Studenter ved høgskolen vil bli invitert til forelesningene. Den populærvitenskapelige formidlingen har allmennheten som målgruppe. Prosjektet har som resultatmål å etablere internasjonalt vitenskapelig samarbeid og forskergrupper på tvers av institusjonene, deres samarbeidspartnere, brukergrupper og andre interessenter.

Budsjettformål:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering