Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

REQUEST- REnewal, QUality and yield ESTimation in grasslands

Alternativ tittel: REQUEST- Fornying, kvalitet og avlingsestimering av gress til grovfor

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektnummer:

337436

Prosjektperiode:

2022 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

En flaskehals for økt avling og kvalitet av norsk fôr er avlingsregistrering. REQUEST vil bidra til å fjerne denne flaskehalsen ved å gi bonden en brukervennlig, men likevel avansert løsning for avlingsregistrering som samtidig legger til rette for økt utnyttelse av norske fôrressurser i meieriproduksjonen. REQUEST-prosjektet vil verifisere og kommersialisere en modulær og rimelig traktormontert sensorløsning for avlingsregistrering som vil være tilgjengelig for alle bønder, uavhengig av tidligere teknologivalg. Løsningen vil tilbys til en mye lavere pris enn hovedkonkurrenten og vil ha en integrert programvareløsning som gjør det mulig å behandle, lagre og sende innsamlede data til tredjeparts programvareleverandører. REQUEST har potensial til å ha en positiv effekt for hele verdikjeden i tillegg til å bidra til målene om redusert import av soya og redusert utslipp av lystgass. REQUEST avlingsdata vil bidra til i) opimalisering av gressavling; ii) grunnlag for fornyelse av grasmark; og iii) estimering av ernæringskvalitet. Det 5-årige målet for REQUEST-teamet er å verifisere en tidlig prototype (MVP) og å etablere et oppstartsselskap som kan sette REQUEST-teknologien på markedet. REQUEST bygger på ferske resultater fra forskning ledet av Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Målet med prosjektet er å utvikle REQUEST-løsningen fra TRL 4 til 5, gjennom testing, utvikling og verifisering av REQUEST-systemet i test- og kommersielle felt. I tillegg vil omfattende markedsundersøkelser og IPR-vurderinger bli utført av NIBIOs teknologioverføringskontor Ard Innovation (Ard), for å sikre best mulig tilpasning til markedet og immaterielle rettigheter.

-

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020