Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

Fully Automated Ultrasonication Robot for Homogenization of Biomass Samples

Alternativ tittel: Helautomatisert ultrasonisk robot for homogenisering av biologisk prøvemateriale

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektnummer:

337443

Prosjektperiode:

2022 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Fagområder:

Probe ultralydsonikatorer er mye brukt til homogenisering eller desintegrasjon av alle typer biomasseprøve i næringsmiddelindustrien, kjemisk industri og forskningslaboratorier. De fleste av sonikatorene håndteres fortsatt manuelt av høyt kvalifiserte teknikere per i dag. Nåværende robotløsninger er lite attraktive for kundene på grunn av høye priser og lav automatiseringsgrad, og et mye større marked kan nås med en lavere kostnad og mer automatisert løsning. Prosjektteamet har utviklet en lavkost og helautomatisk ultralydbehandling (FABS) robot for prøvehomogenisering. FABS-roboten er i stand til å utføre mer nøyaktig, presis og raskere sonikeringsprosedyre enn konkurrerende systemer. Dette skyldes at den er helautomatisert og unik i måten den bruker maskinsyn for prøvetakning, kvantifisering og kvalitetskontroll av homogeniseringen. Videre er FABS mye billigere enn konkurrerende systemer. Prosjektet vil definere hvilket markedssegmentet som vil være målet og den tilsvarende målproduktprofilen (TPP) for å styre utviklingen av FABS-roboten. Hovedutfordringen som må løses er robusthet, pålitelighet og allsidighet til FABS-roboten. Denne søknaden tar sikte på å bringe FABS-systemet til et kommersielt nivå. Dette inkluderer forbedringer i mekatronikk og programvare basert på TPP for det mest lovende markedet. Vi vil redimensjonere maskindelene og elektronikken, med tanke på allsidighet, sikkerhet, kompakthet og brukervennlighet. Systemet vil bli designet og testet med tanke på det spesielle miljøet og sikkerhetskravene i laboratoriene. Våre to industripartnere, Neste Corporation og SINTEF Industri, vil sammen med andre potensielle kunder fungere som sluttbrukere for å validere systemet og for å evaluere utvidelsen av FABS-systemet til andre kommersielt tilgjengelige laboratorieroboter. Dette prosjektet tar også sikte på å utvikle en realistisk markedsplan. Dette inkluderer å utvikle en forretningsmodell og en kommersiell strategi basert på TPP.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020