Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Riktig legemiddelbruk hos pasienter med psykisk utviklingshemming - et innovasjonsprosjekt med potensielt stor nasjonal verdi

Tildelt: kr 0,15 mill.

Legemiddelbruk til brukere med psykisk utviklingshemming oppleves som utfordrende. Det er flere grunner til dette, både utfordringer med å holde oversikt over legemiddelbruken (samstemming), elektroniske systemer som skal kommunisere med hverandre, kommunikasjon mellom helsepersonell, samt vedlikehold og oppdatering av kunnskap blant personale. Flere av brukerne har også manglende forutsetning for å formidle egen helsetilstand. Innovasjonsideen for å løse utfordringene er å utvikle og samkjøre rutiner som ivaretar alle sider av legemiddelbruken. I dette forprosjektet skal vi jobbe med kartlegge og planlegge hva som trengs og gjøres og hvordan dette kan gjøres. Relevant forskning viser at personer med psykisk utviklingshemming oftere får forordnet potensielt upassende medisiner enn befolkningen for øvrig. Pga høyere antall sykdommer og komorbiditeter, er pasienter med utviklingshemming også mer utsatt for polyfarmasi. Vi har også liten kunnskap om legemiddelhåndteringsprosessen når det gjelder denne brukergruppen. I dette prosjektet vil vi jobbe med å etablere og utvikle samarbeid med andre relevante aktører som brukere, pårørende, fastlege, personale, farmasøyt/apotek, kommune for å utvikle rutiner for å sikre riktig legemiddelbruk.

Budsjettformål:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester