Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

AIMSES - Disruptive Health Monitoring of Electrical Machines

Alternativ tittel: AIMSES - Disruptiv helsemonitorering av elektriske maskiner

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektnummer:

337461

Prosjektperiode:

2022 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Den neste generasjonen av transportmidler er elektriske. Dette inkluderer elektriske fly, elektriske biler, hyperloop og elektriske ferger. Sikker drift av disse kjøretøyene er avgjørende. Tenk deg at du tar en tur med et elektrisk fly og plutselig slutter motoren å fungere. Hva kan skje? I verste fall vil flyet krasje. Målet med dette prosjektet er å undersøke hvordan et presist helseovervåkingssystem kan oppdage feilen i en elektrisk motor på et tidlig stadium for å unngå en så forferdelig situasjon. I 2018 utviklet forskere ved NTNU et helseovervåkingssystem for feildeteksjon av generatorer i vannkraftverk. Antallet mindre vannkraftverk har økt de siste årene, og etterspørselen etter et rimelig helseovervåkingssystem har økt fra de private og statlige kraftverkene. Det finnes flere tilgjengelige kommersialiserte teknologier, men de har flere begrensninger, inkludert lav følsomhet for feil, komplekse installasjonsprosedyrer og høye kostnader. Det utviklede sensorsystemet som skal verifiseres i dette prosjektet er billig, følsomt og ikke-invasivt. Det utviklede systemet er verifisert ved to vannkraftverk og den utviklede teknologien er patentert. Bruksområdet til det utviklede helseovervåkingssystemet er ikke begrenset til vannkraftverk. Det kan brukes i elektrisk luftfart, elbiler, vindparker, olje- og gassplattformer og på skip. I løpet av dette prosjektet vil systemet bli verifisert for en rekke av disse bruksområdene, sammen med ledende industripartnere.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020