Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

Reduzer - accelerating the world’s transition to sustainable material use and construction

Alternativ tittel: Reduzer - fremskynde verdens overgang til bærekraftig materialbruk og bygging

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektnummer:

337491

Prosjektperiode:

2022 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Reduzer er et nytt programvareverktøy som fagfolk i byggebransjen kan bruke for enkelt å beregne miljøfotavtrykket til byggeprosjekter, redusere utslipp og planlegge for effektiv materialbruk, samtidig som dokumentasjon og sertifiseringer automatiseres. Verktøyet kombinerer alle miljødata, mål og sertifiseringer i et brukervennlig samarbeidsarbeidsområde. En Ph.D. avhandling er grunnlaget for nye metoder som forbedrer kvaliteten på vurderingene og effektiviserer tiltakene for å redusere både direkte og indirekte klimagassutslipp. De lisensierte forskningsresultatene fremmer metoder for å vurdere klimagassutslipp fra byggematerialer. Forskningsfunn er videreutviklet til en skybasert nettapplikasjon for beregning av klimagassutslipp fra bygninger, nabolag og infrastruktur. I tillegg til å redusere miljøpåvirkningen fra byggebransjen og dermed bidra til å nå målene i Paris-avtalen, vil programvaren føre til tids- og kostnadsbesparelser i byggebransjen. For øyeblikket er den viktigste utfordringen å oppnå en produkt-markedstilpasning som løser bransjens behov. Dette skal oppnås gjennom brukertesting i allerede igangsatte samarbeid med sentrale bransjeaktører og vil resultere i programvare klar for tidlige kunder.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020