Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

A system-of-systems approach to real-time integrated ocean environmental monitoring

Alternativ tittel: Sanntids integrert havmiljøovervåking med et system av systemer

Tildelt: kr 12,0 mill.

Helsetilstanden til livet i havet er en nøkkelfaktor for klima på jorda og primærproduksjon i havet, i tillegg til bærekraftig produksjon av sjømat gjennom fiskeri og havbruk. Havet et stort og komplekst, men fenomener på alt mellom mikro- til makroskala i rom og tid. Vår evne til å samle data, analysere dataene og bygge vitenskap om havet er i stor grad begrenset av tilgjengelig teknologi for havobservasjon. Angrepsmåten som tas i dette prosjektet er å utvikle metoder for å konstruere, bygge og operere et system av systemer (SoS) som består av småsatelliter, marine roboter og droner, nye sensorer, tingenes internett, kunstig intelligens og havmodellering. Vår hypotese er at bruk av modellbasert systemteknikk vil muliggjøre en ny og slagkraftig teknologiplattform for å utvikle slike systemer. En prototype av et sanntids algevarslingsystem vl bli utviklet og demonstrert i samarbeid mellom NTNU, Moen Marin og Grieg Seafood. Systemet skal overvåke området rundt havbruksanlegg for å kunne kartlegge og varsle om angrep fra farlige alger. Dette vil bidra til digitalisering av havbruksnæringen, bedre fiskehelse og bærekraft.

The state of the oceans and marine life is an essential factor in the Earth’s climate and primary production, as well as sustainable production of seafood through fisheries and aquaculture. The oceans are huge and complex, with important phenomena ranging from micro- to macro-scales in space and time. Our ability to acquire data, analyze the data and build scientific knowledge about the oceans is strongly limited by the technologies that available for ocean observation. The approach taken is to develop methods to design, implement and operate a system-of-systems (SoS) consisting of small satellites, marine robots and drones, innovative bio-sensor systems, internet of things, AI/autonomy/algorithms and ocean modelling. Out hypothesis is that the use of model-based systems engineering will offer a powerful and novel technology platform that can be used to build a cyber-physical SoS for ocean monitoring with significantly enhanced resolution across space, time, and features when compared to what can be achieved with the individual technologies and assets. The project will develop a general framework for real-time integrated ocean environmental monitoring, implement a proof-of-concept based on existing assets available to the partners, and demonstrate the usefulness in a challenging application. The selected case study is real-time monitoring of harmful algal blooms (HABs) in the context of aquaculture. The success of this highly ambitious project is disruptive and interdisciplinary, and it will enable digital transformation and sustainability in ocean sciences and aquaculture.

Budsjettformål:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Temaer og emner

IKT forskningsområdeSmarte komponenterDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorIKT forskningsområdeKommunikasjonsteknologiDelportefølje InternasjonaliseringLTP3 Fagmiljøer og talenterIKT forskningsområdeKunstig intelligens, maskinlæring og dataanalyseAnvendt forskningInternasjonaliseringLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetIKT forskningsområdeRobotikk, automatiseringPolitikk- og forvaltningsområderForskningPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelPortefølje Banebrytende forskningInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidBransjer og næringerMiljø - NæringsområdeGrunnforskningLTP3 Hav og kystDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetBransjer og næringerMarinDelportefølje KvalitetLTP3 IKT og digital transformasjonFNs BærekraftsmålNaturmangfold og miljøMarin forurensning inkl. miljøgifterBransjer og næringerIKT-næringenLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierIKT forskningsområdePortefølje InnovasjonDelportefølje Et velfungerende forskningssystemMarinMarin forurensning inkl. miljøgifterLTP3 Marine bioressurser og havforvaltningDigitalisering og bruk av IKTNaturmangfold og miljøLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneFNs BærekraftsmålMål 14 Liv under vannPolitikk- og forvaltningsområderPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningPortefølje Muliggjørende teknologierPolitikk- og forvaltningsområderDigitaliseringPortefølje Klima og miljøPortefølje Forskningssystemet