Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Sonja Victorias omgivelseskonferanse - Ekte brukermedvirkning til barns beste

Tildelt: kr 0,20 mill.

Når Sonja Victorias Stiftelse stiller spørsmål til ansvarlige politiker og helseforetak, får vi til svar at brukermedvirkningen er ivaretatt. Men arkitektene som skal forvalte tilbakemeldingene sier noe annet. Og brukerne selv føler seg absolutt ikke hørt. Reflekterer det fysiske resultatet brukernes behov? Sykehusbygging og helsevesen er viktig for folk flest, men systemet er så stort og lukket at det virker vanskelig å påvirke. Lovpålagt brukermedvirkning skal sikre denne påvirkningen. Er det blitt et sjekklistepunkt fremfor et verktøy for forbedring? I løpet av Stiftelsens første år har tre temaer utpekt seg for å skape det handlingsrommet som brukerne og arkitektene etterspør for å bedre omgivelser for barn på norske sykehus: 1. Sikre bedre tilgjengelighet til og lovfeste bruk av forskning på omgivelser. 2. Bedre lovverket for å sikre at barn får omgivelser og store nok arealer laget for barnets beste. 3. Bedre Brukermedvirkning – Kartlegge behovene til brukerne før planlegging av sykehus. Stiftelsen er involvert i følgende prosesser og har markert seg som en høylytt forkjemper for ekte brukermedvirkning: - Nye OUS Rikshospitalet, Styringsgruppen - Nye Sunnaas sykehus - Nytt familiesenter på Gaustad, i samarbeid med 3 andre pasient- og interesseorganisasjoner - Utbedringer av eksisterende fasiliteter ved OUS Rikshospitalet Stiftelsen er også en formidler av brukermedvirkningsprosessen som ble gjennomført i Danmark, i forbindelse med planleggingen av Børneriget ved RH København. Prosessen ble blant annet presentert på Arendalsuka 2021. Sonja Victorias omgivelseskonferanse, er et ledd i Stiftelsens mål om å endre omgivelsene på norske sykehus for de som kommer etter dem. Målet er å skape debatt og påvirke beslutningstagere, slik at innlagte syke barn skal ha rett til å leke, selv når de er innlagt på et sykehus. Rett til å spise rundt et bord, sammen med familien sin. Og rett til å sove inntil en forelder, spesielt når man er syk og bor på sykehus.

Budsjettformål:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet