Tilbake til søkeresultatene

JPIURBAN-Urban Europe

Collective Networks for Everyday Community Resilience and Ecological Transition

Alternativ tittel: Collective Networks for Everyday Community Resilience and Ecological Transition

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

337518

Prosjektperiode:

2022 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

COVID-19-krisen har satt skarpere fokus på skjørheten i livene våre og levemåtene våre, men har også ført til solidariske tilnærminger for å støtte sårbare grupper, samtidig som den fremhever viktigheten av allerede eksisterende borgerpraksis for sosial motstandskraft og individuell utvinning. På dette bakteppet vil CoNECT katalysere eksisterende nettverk for kollektiv handling i seks EU-land, med sikte på å øke fellesskapsorganiseringskapasiteten ved å anerkjenne, kartlegge, koble sammen og styrke hverdagspraksis for samfunnets motstandskraft mot økologisk overgang. Prosjektet vil fremme samarbeid mellom innbyggere, tenkere, gjørere, planleggere fra partnerlandene, som vil co-designe og gjennomføre parallelle synergistiske laboratorier som implementerer felles verktøy og metoder.

The COVID-19 crisis has brought into sharper focus the fragility of our lives and ways of living, but has also prompted solidarity approaches to support vulnerable groups, while highlighting the importance of pre-existing civic practices for social resilience and individual recovery. Against this backdrop, CoNECT will catalyze existing networks for collective action in six EU countries, aiming to boost community organizing capacity by recognizing, mapping, connecting, and strengthening everyday practices of community resilience toward ecological transition. The project will foster collaboration between citizens, thinkers, doers, planners from the partner countries, who will co-design and conduct parallel synergistic Labs implementing joint tools and methodologies with the following goals: 1) map existing spaces and practices of community resilience across different EU contexts; 2) analyze comparatively and conduct transnational co-produced research on resources, partnership models, and stakeholder networks; 3) co-create experimental frameworks for setting up or enhancing places and initiatives of social resilience through collaborations between professionals, researchers and community; 4) set up a digital platform to connect local networks and enhance transformational agency of civic resilience through knowledge sharing; 5) establish indicators, and a monitoring and evaluation framework for community resilience, scalable beyond the participating countries.

Budsjettformål:

JPIURBAN-Urban Europe

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet