Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

Verifying LINE-sensors for coastal surveillance and reserve navigation

Alternativ tittel: Verifisering av sensoren LINE for kystovervåking og reservenavigasjon

Tildelt: kr 5,0 mill.

FFI har i mer enn 10 år utviklet og testet «LINE»-konseptet, bestående av utstyr for deteksjon, geolokalisering og gjenkjenning av sivile navigasjonsradarer som brukes av maritime fartøyer. Vi ser et betydelig potensial for kommersialisering av utstyret, metodene og programvaren som er utviklet, og at teknologien vil ha anvendelse i en rekke produkter, spesielt for kystovervåking med landbaserte sensorer. En annen og enda mer lønnsom applikasjon kan være til reservenavigasjon for å unngå ulykker som kan forårsakes av forstyrrelser i satellittbasert navigasjon. Andre applikasjoner som bruker LINE-baserte sensorer kan involvere sensorer montert på maritime fartøy, fly og droner.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020